Предложението за стартиране на процедура по ОВОС за инсталацията за отпадъци няма да се гласува на 30 юни

▶️ Предложението за започване на процедура по ОВОС за инсталацията за отпадъци няма да се разглежда от Общинския съвет

Следващият голям проблем, пред който ще бъдат изправени общините, е с управлението на битовите отпадъци. Трябва да се намери траен начин за справяне с оползотворяването на битовите отпадъци и с това трябва да се ангажира държавата. Тя трябва да осигури средства за изграждане на общински инсталации, иначе алтернативата са частни инвестиции.

Това заяви кметът на Стара Загора Живко Тодоров. В момента клетката в депото край село Ракитница е със запълнен капацитет 75%, уточни кметът. Живко Тодоров заедно с председателя на Общинския съвет в Стара Загора Мария Динева разясниха казуса пред журналисти. На пресконференция те обявиха, че предложението за стартиране на процедура по изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, ще бъде оттеглено от дневния ред на заседанието на Общинския съвет, което ще се проведе на 30 юни 2022 г.

„За да се избегнат всякакви спекулации, оттеглям точката. В следващите седмици ще проведем среща в Министерството на околната среда и водите и ще потърси становище доколко технологията за оползотворяване на отпадъците, за която има постъпило инвестиционно предложение, е безопасна. Чак след широко съгласуване и гаранции, че тя е безопасна за здравето на хората и околната среда, тогава ще пристъпим към възлагане на оценка на въздействието върху околната среда“ – заяви Живко Тодоров.

Мария Динева подчерта, че позициите им с кмета са напълно еднакви и няма да бъдат допуснати никакви действия, които са в разрез с обществения интерес.

 

Пресконференция на кмета на Стара Загора Живко Тодоров и председателя на Общинския съвет Мария Динева

 

www.infoz.bg  Венета Асенова | www.infoz.bg 

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24