Животновъдите получават 250 млн. лева като субсидии през 2015 г.

Българските фермери ще получат близо 250 млн. лева подпомагане до края на 2015 година, обяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева. Тези средства са национални и европейски пари, като в тях е включена и националната помощ de minimis, която беше изплатена на млечния сектор.

„В първата възможна седмица за плащане, която стартира на 16 октомври, ще изплатим максимално разрешения аванс на всяка схема по обвързано плащане, а именно 70%. Или фермерите ще получат, само през тази седмица, 113 млн. лева. След това през декември ще бъдат платени остатъкът от 30%, така както регламентът и решението на Комисията за подкрепа в млечния сектор, ни позволява”, обясни още министър Танева на провелия се във Велико Търново Консултативен съвет по животновъдство.

kravaМинистър Танева посочи, че през 2014 г. средствата, които са били предназначени за сектор „Животновъдство” са в размер на 164 млн. лева, докато за 2015 г. парите, които ще бъдат разпределени между животновъдите нарастват значително. Заместник-министър Васил Грудев уточни, че това се дължи на увеличаването на европейското финансиране, при намаляващи средства от държавния бюджет.

Пред членовете на Консултативния съвет заместник-министърът представи и индикативните ставки по отделните схеми за обвързана подкрепа на глава животно – за млечни крави – 253,60 лв., за кравите под селекционен контрол - 257,63 лева, за месодайни крави 250,29 лева, за овце майки и кози майки – 88,80 лева, за овце майки и кози майки под селекционен контрол над 50 глави в стопанство – 67,87 лева, а за биволи – 499,36 лева. Министър Танева допълни още, че националната преходна помощ за овце майки и кози майки ще бъде изплатена на 100 процента през октомври 2015 г., като там индикативната ставка е 39 лева на глава животно. Плащанията за говеда и биволи са съответно 192 лева и 336 лева на глава животно.

По време на Съвета стана ясно още, че областните дирекции „Земеделие” ще провеждат месечни консултативни съвети. По този начин локалните проблеми могат да се решават на ниво област. Представени бяха и законодателните промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, както и новият Закон за хранителната верига, който в момента се изготвя. „Всички тези промени се правят в една посока, гарантиране на качеството и безопасността на храната, която консумира българинът, както и гарантиране на здравето на хората и животните”, заяви министър Танева.

По време на Съвета бяха обсъдени трите варианта за разпределението на финансовия пакет от 6 млн. евро, заради кризата в млечния сектор в Европейския съюз. Министър Танева представи вариантите за разпределение на подкрепата към млечния сектор. „Първият е разпределение на 6-те млн. евро на глава животно. Вторият вариант – на продадено количество мляко или на литър мляко. Третият – бюджетът да бъде теоретично разделен – 50% за литър мляко, 50% за глава животно, което безспорно много би усложнило и кандидатстването и плащането. Решението, кой вариант да бъде избран, ще бъде взето след писмена консултация с членовете на Консултативния съвет. „Плащането на пакета ще е възможно от 16 октомври”, допълни министър Танева. Тя уточни, че крайният срок за изплащането на подпомагането, съгласно решението на Европейската комисия, е краят на месец декември.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Министерство на земеделието и храните)

На подобна тема