В Раднево започна частична подмяна на разпределителна водопроводна мрежа

В Раднево започна частична подмяна на разпределителна водопроводна мрежа

На 29.06.2022 г. в град Раднево на ул. „Андончо Черковски“, източно от сградата на болницата с тържествен водосвет беше открит строителен обект на проект №.BG16M1OP002-1.016-0013, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ EООД – Стара Загора.

На събитието присъстваха управителят на ВиК Стара Загора инж. Росен Найденов, кметът на община Раднево д-р Теньо Тенев, ръководителят на проекта инж. Веселина Славова, представители на изпълнителя, на партньорски организации, медии и граждани.

Съществуващата водоснабдителна инфраструктура в Раднево се водоснабдява от ВС „Марица Изток“. Едната част на града се захранва директно от външния водопровод, част от трасето на който също е обект на мащабния проект, а другата се захранва след водна кула, която на този етап работи като контра резервоар. Дейностите по реконструкцията на довеждащия водопровод са вече изпълнени на 90%.

Към настоящия момент дължината на цялата градска разпределителна мрежа е около 47,4 км като от тях само 48% са изпълнени от полиетиленови тръби, а останалите над 50% са от етернит, стомана и др.

Управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Стара Загора инж. Росен Найденов поясни, че всичко, което се прави до момента е с цел намаляване на загубите и подобряване на качеството на водата във всички общини. Той отправи благодарности към екипа на дружеството на ВиК Стара Загора за положените усилия и за постоянната работа, както и благодарности към община Раднево. Инж. Найденов подчерта, че проектът е с цел подобряване на инфраструктурата на община Раднево.

Работният проект за обекта предвижда подмяната на водопровода в градската част да се изпълни по безизкопна технология. Предвижда се стартирането на реалните строителни дейности да започне средата на лятото тази година.

Към агломерация Раднево спада и трети обект от проекта по който ще се изградят и 8 броя нови дълбоки тръбни кладенеца, които ще черпят вода за ВС „Марица Изток“, респективно за гр. Раднево. До момента са просондирани седем от осемте кладенеца, като се очаква целият обект да бъде изпълнен до края на годината.

Проектът има огромно значение за община Раднево. Кметът на града д-р Теньо Тенев изказа увереност, че след приключване на работата жителите на общината ще имат по-надеждно водоснабдяване, по-малко аварии и по-малко неблагоприятни последствия. Проектът ще повлияе благоприятно на екологичната обстановка в общинския център и като цяло ще повиши жизнения стандарт на живот.

Ръководителят на проекта Веселина Славова, поясни, че е огромна чест да работят по такъв значим проект и увери гражданите, че ще бъдат спазвани сроковете и отправи благодарности към всички екипи.

 Общата стойност на проекта възлиза на 121 996 236 лева от които:

  • 76 217 149 лева представляват безвъзмездно финансиране от Кохезионния фонд,
  • 13 450 085 лева е делът на националното съфинансиране от държавния бюджет,
  • 11 996 297 лева е собственият принос по проекта на ВиК ЕООД Стара Загора, заедно с 20 332 706,04 лв. недопустими разходи за ДДС.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24