Въвежда се временна организация движението в област Стара Загора във връзка с провеждането на Международната колоездачна обиколка на България

Във връзка с провеждането на 69-ата Международна колоездачна обиколка на България и преминаването ѝ през територията на област Стара Загора е предвидена временна организация на движението. На 30 август 2022 г. от 16:26 часа до 17:05 часа се затваря за движение път II-55 (Проход на Републиката), от върха до пътен възел с път I-6, разклона за Сливен.

На 1 септември от 13:00 часа до отпадане на необходимост, се затваря кръстовището (околовръстен път на Чирпан) с път III – 663.

От 13:00 часа до отпадане на необходимост, се затваря III – 663, от Чирпан в посока Димитровград, до границата с Областно пътно управление - Хасково.

Временната организация на движение в участъците, по които ще преминават колоездачите, ще се въвежда непосредствено преди провеждането на състезанието. Колоната ще се води от пилотен автомобил. В ограничените за движение отсечки ще бъде осигурен достъп, при необходимост, за автомобилите със специален режим на движение, като линейки, пожарни и др.

bike

www.infoz.bg  www.infoz.bg