Увеличават се компенсаторните плащания за биологичното производство на рози

Увеличават се компенсаторните плащания за биологичното производство на рози, отчитайки факта, че близо 60% от розите в България се отглеждат чрез биологични методи. Това каза заместник-министърът на земеделието Тодор Джиков по време на Кръгла маса – семинар с розопроизводители и розопреработватели в град Казанлък, съобщиха от пресцентъра на държавното ведомство.

На срещата беше поставен акцент за възможностите за коопериране на малките производители и оптимизирането на производствените им разходи, с цел по-високи крайни цени на продукцията. Заместник-министър Джиков информира присъстващите за стартиралата информационна кампания във връзка с новите интервенции, схеми, мерки, достъп до финансов ресурс, екологични задължения, заложени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за новия програмен период.

za ministar

Тема на разговорите беше Законът за маслодайната роза, като се очерта нуждата от изменения в нормативната база, така че да подпомага работата на бизнеса и да защитава националния интерес в сектора. „Промени са необходими, за да бъде приведена уредбата към актуалните норми, които да допринесат за устойчивото развитие на отрасъла. Розопроизводството е емблемата и визията на нашата държава, както и препитание на много хора в планинските и полупланинските райони“ – каза Джиков.
Той подчерта, че екипът на Министерството на земеделието си е поставил много амбициозни цели и работи за решаването на проблемите в сектора и намиране на решения, вследствие на кризата. „Вярвам, че след нас работата ще продължи от редовен кабинет в интерес на стопаните, тъй като ние успяхме да извадим на светло истинските производители на защитените български сортове“ – допълни Джиков.

Той каза още, че сред работните цели е и въвеждането на отделен митнически код за розата в ЕС и трети страни, необходим, за да се осветли подмяната на произхода на вносни продукти. „Необходимо е да насочим усилия и върху допълнителния контрол на партидите, които се изнасят от страната. В момента имаме сертификати за качество на българската роза, които трябва да бъдат сложени на етикета. Така България и браншовите организации ще възстановят имиджа на продукта „Българско розово масло“ – уточни заместник-министър Джиков.

www.infoz.bg  www.infoz.bg