Казънлък инвестира в градската среда 5,3 млн. лева

Зам.-кметът на Община Казанлък Даниела Коева представи инвестиционната програма за 2016 година. Тя е на обща стойност 5,254 млн. лева. Програмата включва проектиране, асфалтиране, внедряване на мерки за енергийна ефективност.

kazanlakПланирано е също и прединвестиционно проучване за създаване на интегриран градски транспорт.

Улиците, които предстои да бъдат асфалтирани в Казанлък са: ул. „Ген. Столетов“ (в участъка от ул. „Войнишка“ и кръстовището с ул.“Опълченска“), ул. „Фукуяма“ (до блок 31, в ж.к. "Изток"), ул.“Еделвайс“, ул.“Филип Тотю“ и ул. „Тюлбенска“. Ще бъде асфалтиран и паркингът зад читалище „Искра“, както и междублоковото пространство, северно от многопрофилната болница за активно лечение в Казанлък. След като през изминалата година бяха внедрени мерки за енергийна ефективност в детските градини №8, №18 и №36, през 2016 година предстои тяхната газификация. Мерки за енергийна ефективност ще бъдат въведени в ОДЗ №2, основно училище „Кулата“ и училище „Св. Паисий Хилендарски“. Кандидат за внедряване на мерки за енергийна ефективност е и училище „Христо Ботев“ в село Шейново. 

В инвестиционната програма е предвидено още довършването на Природо-математическа гимнация  „Никола Обрешков“, за което са отделени 374,6 хил. лева. Ще бъдат проектирани междублоковите пространства на бл. 9, 10, 11 и 12 в кв. „Васил Левски“. Предвидено е още проектиране на рекултивация на депото за битови отпадъци и проектиране на тренировъчно игрище „Севтополис“. През 2016 г. ще бъде обследван и проектиран и надлезът по бул. “Розова долина“. Проектиране за въвеждане на мерки за енергийна ефективност се предвиждат в ЦДГ №17 и детска ясла №8. В инвестиционната програма са заложени и средства за подмяна на дограмата на сградите в лагер „Паниците“. През настоящата година ще бъде ремонтиран и пазар "Запад", съобщиха от пресцентъра на Община Казанлък.

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова представи бюджета на общината за 2016 г., който предстои да бъде гласуван от Общински съвет.

Рамка на бюджета, която включва:

Общ бюджет на Общината през 2016 година - 42,865 млн. лева, от които държавни приходи са 24,833 млн. лева, а местните приходи - 18,032 лева.

Завишения на тазгодишния общински бюджет има в изравнителната субсидия, която се увеличава с 1,33% и е в размер на 3,230 млн. лева. Капиталовите разходи се увеличават и възлизат на 795,9 хил. лева. За зимно почистване общината е предвидила сумата от 104,6 хил. лева, която включва и остатъка за тази дейност от 2015 година, който е 50 хил. лв.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Община Казанлък)