Районен съд - Казанлък осъди адвокат за измама и присвояване на пари

Районна прокуратура - Казанлък постигна осъдителна присъда от 6 месеца лишаване от свобода условно с 3-годишен изпитателен срок срещу адвокат за обсебване на парична сума и за измама с причинена имотна вреда.

ПравосъдиеРайонна прокуратура - Казанлък е внесла обвинителен акт на 11 август 2014 г. срещу адвокат, жена с инициали А. С., за присвояване на парична сума и измама с причинена имотна вреда в размер на 4000 лева. Престъпленията са извършени по повод образуване на граждански дела, като с цел да набави за себе си имотна облага, юристката е заблудила свои клиенти, с което им е причинила имотна вреда.

Присъдата подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Стара Загора.

Подсъдимата работи като правоспособен адвокат с първоначално вписване от януари 1988 г. През 2012 г. заради извършени от нея нарушения на правилата, установени в Закона за адвокатурата, е наказвана от дисциплинарния орган при Адвокатска колегия - Стара Загора с „лишаване от право да упражнява адвокатската професия за три месеца“.

infoz autor www.infoz.bg

На подобна тема