Близо 20 млн. лева получава Казанлък за подобряване на градската среда

Кметът на община Казанлък Галина Стоянова сключи споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за реализация на Инвестиционна програма на обща стойност 19,658 млн. лв. по линия на Оперативна програма „Региони в растеж“.

Средствата ще бъдат вложени в проекти за подобряване на градската среда, условията на живот и мобилността. До момента са разработени и са в процес на одобрение два проекта на Община Казанлък на обща стойност 15 167 380 лв., съобщиха от пресцентъра на Общината.

Първият проект „Подобряване на градската среда в град Казанлък“ на стойност 5,655 млн. лв. е изцяло насочен в квартал „Изток“ и предвижда възстановяване на две междублокови пространства (зони) и реконструкция и рехабилитация на четири улици и прилежащите им тротоари.

Първата зона е в граници: запад - ул. „Капитан Петко войвода“; юг - ул. „Кремона“; изток - ул. „Сент-Ерблен“ и север - Зона 2 до границите, включващи вътрешноквартални улици и площи, северно от бл. 19 и бл. 20. За тази зона се предвиждат строителни дейности за 874 хил. лв.

За втората зона строителните дейности са на стойност 1,563 млн. лв. Тя е с граници: изток - до границата на бивша ДГ № 22; юг - Зона 1; север - до бл. 26 и до ул. „Толияти“; запад - вътрешноквартални улици пред бл. 23 и пространството, западно от бл. 26 до ул. „Капитан Петко войвода“. Предвидено е изграждането на кътове за отдих и игра, реконструкция на вътрешноквартални улици, оформяне на джобове за контейнери, реконструкция и рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари; възстановяване на тревни площи и цветни градини; изграждане на енергоспестяващо улично и парково осветление; изграждане на новопроектирани детски площадки, фитнес съоръжения и площадки за спортни дейности.

В рамките на проект „Подобряване на градската среда в град Казанлък“ е предвидена рехабилитация и реконструкция на четири улици в квартал “Изток“ на обща стойност 3,130 млн. лв. Включените обекти са ул. „Капитан Петко войвода“, ул. „Сент-Ерблен“, ул. „Верия“ и ул. „Кремона“. За всяка от улиците ще бъде изпълнена реконструкция на уличното платно, прилежащите тротоари, уличното осветление. Строително-ремонтните дейности по проекта ще стартират през 2017 г.

До края на тази година предстои обявяване на процедури по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнители на строителните дейности.

kazanlakЗа да бъдат осъществени рехабилитацията и реконструкцията на четирите улици е задължително предварително да бъде подменена подземната ВиК инфраструктура, за което е постигнато споразумение между Община Казанлък и „ВиК” - Стара Загора. По ул.„Капитан Петко войвода“ подмяната на ВиК инфраструктурата вече започна като част от проекта за изграждане на водопровод и канализация в кв.„Кулата“ (кв. „Люляк“). Целта на тези предварителни дейности е да се гарантира качествената и дълготрайна рехабилитация на улиците.

Вторият проект, които ще стартира до края на настоящата година, е „Обновяване на образователната инфраструктура в община Казанлък“. Това е най-мащабният проект от Инвестиционната програма на Общината на обща стойност 9,512 млн. лв. с продължителност на изпълнение 26 месеца. В рамките на 5,58 млн. лв. ще бъдат изцяло реконструирани и оборудвани три детски градини: № 11 „Слънце“, № 1 „Здравец“ и № 15 „Звънче“ (бивша ДГ № 22. Предвидо е реконструиране на дворните пространства и изпълнение на мерки за енергийна ефективност като топлоизолация на стени, подмяна на дограма, подмяна на отоплителните инсталации, осветлението, монтиране на слънчеви колектори; изграждане на водопроводна и канализационна инсталации, поливни системи, газифициране на детските заведения и свързване с градската газопреносна мрежа. Предвидена е и доставка на оборудване и обзавеждане за общите и санитарните помещения на трите детски градини. Основните дейности по проекта ще стартират през 2017 година. Ще бъдат реконструирани пет основни училища в Крън, Шипка, с. Хаджидимитрово, с. Овощник и с. Ръжена на обща стойност 3,93 млн. лв.

За подобряване на градската мобилност в периода 2017 - 2020 г. Община Казанлък ще изпълни проект за интегриран градски транспорт на обща стойност от 3,35 млн. лв. Проектът предвижда реконструкция на бул. „Розова долина“, закупуване на 6 нови електробуса, рехабилитация на 23 автобусни спирки на територията на целия град и изграждане на информационна система за управление на градския транспорт. Изпълнението и на този проект допълнително ще подобри условията и качеството на живот на жителите на град Казанлък и в частност на живущите в квартал „Изток“.

www.infoz.bg