В Казанлък ще бъде открит Tехнически колеж

Правителството прие постановление за откриване на Технически колеж в Казанлък в структурата на Техническия университет – София. То е по предложение на ръководството на висшето училище и въз основа на проект, одобрен от Националната агенция за оценяване и акредитация.

tool 457858 1280В Техническия колеж – Казанлък ще се обучават студенти по специалности от професионално направление „Машинно инженерство” за придобиване на висше образование на степен професионален бакалавър. Капацитетът на учебното заведение е 230 студенти.

В колежа ще се обучават кадри за нуждите на редица предприятия в Казанлък и региона в областта на металообработването, производството на елементи за хидравлични съоръжения, както и за индустрията, свързана с военнопромишленото производство. Наличието на структура на висше училище в града ще допринесе за подобряване на достъпа до висше образование, създаване на устойчива връзка между висшите училища и пазара на труда за постигане на съответствие между търсене, както и предлагане на специалисти с висше образование, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет.

 

www.infoz.bg