Приключи проект “Обучения и заетост за младите хора”

На 13.10.2017 г. беше сключен договор между Агенция по заетостта и Община Мъглиж относно предоставяне на средства за всяко насочено и одобрено безработно лице към проект „Обучения и заетост за младите хора”, наето по трудово правоотношение за срок от 6 месеца.

От Агенцията бяха насочени 50 човека, 47 от които подписаха трудови договори с Община Мъглиж за работник „Поддръжка на пътища” и „Озеленяване”. Преди стартирането на проекта на 10 януари 2018 г., всички преминаха и двумесечно обучение и получиха удостоверения от Център за професионално обучение към „ПБ 2013” ЕООД.
Наетите лица работиха в следните населени места в общината:

  • За гр. Мъглиж – 14 работника
  • За с. Ягода – 1 работника
  • За с. Зимница 12 работника
  • За с. Тулово – 4 работника
  • За с. Ветрен – 10 работника
  • За с. Дъбово – 6 работника.

След успешно приключилите проектни дейности на 10 юли, повечето от участниците пожелаха да кандидатстват отново в същия или подобен проект.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

новини в сайта RSS емисия facebooktwitteryoutube

 

youtube subscribe ilko gruev