Летни занимания за деца през август в град Мъглиж

Община Мъглиж и Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – гр. Мъглиж проведоха летни занимания за деца в ДЦ „Зорница“, в периода 06.08.2018 г. – 17.08.2018 г. Заниманията бяха разнообразни, съобразени с възрастта на децата.

Те тренираха с фитнес уреди, готвиха, твориха, играха и се забавляваха.

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни проведе и информационна кампания по важни теми за бъдещето развитие и безопасност на подрастващите:

  • „Знам своите правила за безопасност“;
  • „Искам да бъда добър – притчи и послания за доброто“;
  • „Безопасна ваканция“;
  • „Аз не тормозя никого! А Ти?“;
  • „Защо животните не пушат?“;
  • „Арт – терапевтични занимания и настолни игри“;
  • „Десет правила за безопасен интернет“;
  • „Познатите и непознатите професии“.

Тези теми бяха представени по иновативен начин чрез презентации, ролеви игри, дискусии и филми.

Община Мъглиж организира „Забавна дискотека“ за закриване на заниманията.

detsa maglizh 02

detsa maglizh 03

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми: