Община Стара Загора очаква предложения за Културен календар 2023

Община Стара Загора отправя покана към културните организации, неправителствения сектор, гражданските сдружения, общинските структури в областта на културата и изкуствата, отделни творци и изпълнители, граждани за участие и партньорство при разработване на Културния календар на Общината за 2023 г. Крайният срок за подаване на предложения е 17 ноември.

За всяка инициатива следва да се попълни отделно проекто-предложение и формуляр бюджет по предоставените образци, като изискването е описанието да бъде максимално детайлно и подробно. Всички предложения да бъдат подадени на хартиен носител и по електронен път на и-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

След съответното обсъждане, разработване на Календара и приключване на процедурите по съгласуване, на сайта на Община Стара Загора ще бъде обявен окончателния му вид.

stara zagora gerb

През годините Културният календар доказа, че е устойчив формат, който способства за реализирането на общинската културна политика, свързана с ангажиментите на местната власт за организирането на културния живот на територията на общината, изявата и развитието на собствения творчески потенциал, координирането и подпомагането на инициативите на културните организации, както и дейностите по формиране и задоволяване на културните потребности на общността. Целта е да се отговори в максимална степен на очакванията и интересите на съществуващите целеви групи, да се гарантира интензивен и с нужните качества културен календар, постигане на пълна съгласуваност и координация между заинтересованите страни, а така също и най-ефективното разпределение на общинския бюджет за 2023 г., направление „Други дейности по културата“ в частта „Културен календар“.

При разработването и обсъждането на календара за 2023 г., Община Стара Загора като основен финансиращ и координиращ орган, ще се възползва от правото си за възлагане и на конкретни културни поръчки, имащи отношение към Програмата за развитието на читалищата в Община Стара Загора за 2023 г., изпълняваните към момента проекти в областта на културното наследство и неговото опазване и съхранение, както и към действащите програми и инициативи на Министерство на културата и други държавни институции.

Критерии:

Културният календар на Община Стара Загора за 2023 г. има за цел да подкрепя и стимулира културни дейности, които:

 1. Осигуряват широк достъп до създавания културен продукт и повишават интереса към културните институти и организации на територията на общината;
 2. Съдействат за опазването и популяризирането на културно-историческото наследство на региона;
 3. Представят иновативни практики в създаването, популяризирането и разпространението на културния продукт;
 4. Създават условия за развитие на нови творчески индустрии;
 5. Създават интегриран туристически продукт на база богатото културно-историческо многообразие в района;
 6. Развиват гражданската инициатива в областта на културата, изкуството и туризма;
 7. Създават условия за синхронизиране на културната политика на Община Стара Загора в съответствие с европейските практики и стандарти и мултиплициране на добрите такива;
 8. Развиват и подпомагат международните контакти и културен обмен;
 9. Спомагат за децентрализацията на културния живот в Общината;
 10. Поощряват и съдействат за усвояването на нови територии и културни пространства;
 11. Представляват дебютни проекти, основаващи се на иновативни идеи и практики;
 12. Развиват любителското творчество и изкуствата, насочени към детска и младежка аудитория;
 13. Залагат на креативен подход, многообразие и високо качество на създавания културен продукт;
 14. Създават условия за равен достъп до културата и изкуствата на граждани от различни социални и етнически групи и спомагат за тяхното активно включване в културните процеси;
 15. Гарантират устойчивост на резултатите;
 16. Характеризират се със законосъобразност, целесъобразност, реалистичност и ефективност на разходите.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg