Община Стара Загора получи етикет „Ефективен CAF потребител“

Община Стара Загора получи етикет „Ефективен CAF потребител“, присъждан за публични администрации, успешно въвели Европейския модел за управление на качеството „Обща рамка за оценка“ (CAF). Отличието връчи изпълнителният директор на Институт по публична администрация (ИПА) Павел Иванов на секретаря на старозагорската община Делян Иванов. На церемонията присъства и началникът на отдел „Правнонормативно обслужване“ Цена Велкова.

Ivanov

Официалното събитие беше организирано от ИПА и се проведе днес в София. То се реализира по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Центърът за административно обслужване на Община Стара Загора беше изцяло обновен и модернизиран. Той отговаря на всички нормативни изисквания. Обследва се ежемесечно и удовлетвореността от обслужването на гражданите, което дава обратна връзка на ръководството на Общината. Етикетът „Ефективен CAF Потребител“ доказва успешното въвеждане на модела за управление на качеството в процеса по предоставяне на административни услуги, съобщиха от пресцентъра на Общината.

www.infoz.bg  www.infoz.bg