Старозагорски ученици ще се запознаят с проекта за модернизация на градския транспорт

Ден на отворените врати за гимназисти ще се проведе в община Стара Загора. Инициативата е по Проект за модернизация и развитие на устойчив градски транспорт на тема: „Въвеждане на информационна система (телематика) в община Стара Загора”.

Събитието ще се състои на 14 октомври 2015 г. от 10:00 часа в сградата на Общината.

Новите тролеиВ него ще участват ученици от Гимназията с преподаване на чужди езици “Ромен Ролан“, Природоматематическа гимназия „Гео Милев“, Професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия “Лубор Байер“ и Професионалната гимназия по електроника „Джон Атанасов“.

Учениците ще имат възможност да се запознаят със същността на проекта. Фирмата изпълнител на телематиката ще направи презентация. Гимназистите ще разгледат информационно-управленския център по телематика, който се намира в сградата на община Стара Загора. Всяко от четирите училища ще отправи свое послание към старозагорци, което ще бъде изписано на дисплеите по автобусните спирки и в тролеите.

Системата включва инсталиране на електронни информационни табла, подаващи информация в реално време на всички съществуващи спирки на градския транспорт (119 на брой). Предлагат се следните функции:

 • обмяна на информация в реално време между контролните центрове на системата и централната база данни;
 • осигуряване на двупосочна телекомуникация между превозните средства и контролните центрове;
 • осигуряване на електрозахранване за "умни" (смарт) спирки.

Въвеждането на телематика предостави възможност за по-сигурни, удобни и лесни за употреба услуги в градския транспорт на Стара Загора чрез осигуряването на точна, надеждна и навременна информация за услугите по спирките.

Информационните системи в реално време (ИСРВ) предоставят както информация в реално време, така и информация за разписанията на спирките, уебсайтове и мобилни устройства. Информацията може също така да се предоставя чрез интерактивни терминали и плазмени екрани на главни локации на трафик, като големи пазарни центрове, обществени сгради и др. Показваната информация е основно за времето на пристигане и проблеми с транспорта за деня, ако има такива.

Последното поколение ИСРВ включват оборудване за автоматизирано локализиране на превозното средство, което обикновено представлява GPS приемащо устройство, вградено във всеки автобус, радиопредавател и централен сървър, както и на спирките. Автобусът подава редовно информация за местоположението си или по изключение, когато достигне дадена точка или не я достигне в определеното време. Централният сървър обработва информацията от автобуса и я предава чрез друг радиопредавател към автобусните спирки. Тази информация може да се подава по заявка и към интернет страници или мобилни устройства.

Допълнителните приложения на системата са:

 • възможност за подаване на пътна информация посредством мобилни устройства чрез текстови съобщения (SMS);
 • информация за градския транспорт от център за обслужване на клиенти/уебсайт;
 • информация относно естеството и причините за закъснения, ако има такива;
 • информация за превозените пътници по направления, линии и часове, и възможност за извеждането й в доклади и анализи;
 • градски ТВ или радио информационен канал в МГТ;
 • достъп до интернет чрез безжична връзка в превозните средства.

Електронно таблоПоставените 119 информационни табла ИнфоБорд предоставят визуална и гласова информация за пътниците на спирките на масовия градски транспорт. Таблото е с гъвкава конфигурация, комбинира множество системи и намира широко приложение като мултимедийна и комуникационна платформа в разнообразни проекти.

Сърцето на ИнфоБорд е мощен индустриален контролер, вграден в LED дисплея, който отговаря за комуникацията с централния сървър, визуализирането на информацията на дисплея и изпращане на статуса си. Вградена в базовия модел ИнфоБорд е и точка за безжичен достъп, която може да осигурява WiFi HotSpot за пътниците в района на спирката. ИнфоБорд може да бъде оборудван с различни видове светодиодни дисплеи.

Последващото надграждане на системата включва:

 • свързаност на телематиката със системата за автоматично таксуване (включително електронни и „мобилни” билети);
 • управление и контрол на трафика – светофари, информационни табели и т.н.;
 • управление на системи за паркиране;
 • управление на трафика и обществена информираност при масови прояви и събития;
 • системи за разплащане на различни видове услуги в града – „градска карта за разплащане” – ползване на обществени велосипеди, паркиране и др.;
 • системи за градско видео-наблюдение и опазване на обществения ред.

infoz autor www.infoz.bg