Увеличават се острите респираторни заболявания в област Стара Загора

През първата седмица на 2023 г., регистрираната от Регионалната здравна инспекция – Стара Загора заболяемост от остри респираторни заболявания и грип е 72,23 на 10 хидяди души от населението, при средна за страната 124,44. От началото на седмица се наблюдава тенденция към повишаване на броя на заболелите от остри респираторни заболявания и грип.

sniff

Най-засегнати са възрастовите групи от 0 – 4 години и от 5 – 14 години. С най-ниска заболяемост е възрастовата група над 65 години.

Регионална здравна инспекция – Стара Загора осъществява надзор и контрол на грип и остри респираторни заболявания чрез сентинелно наблюдение на 10% от населението на град Стара Загора във всички възрастови групи, като събира данни от амбулатории за първична медицинска помощ.

Информацията от лечебните заведения за болнична помощ, относно хоспитализирани с пневмонии пациенти след преболедуване от остри респираторни заболявания, показва повишаване на броя на пациенти с усложнения, преобладаващо в детската възраст.

РЗИ – Стара Загора организира пробонабиране и изпращане в Националния център по заразни и паразитни болести – София на 23 проби за изследване за грип и остри респираторни заболявания, от които при 14 (60%) са доказани вирусни причинители:

  • 3 проби – грипен вирус тип А (H1N1)
  • 1 проби – грипен вирус тип A (H3N2)
  • 1 проба – ковид
  • 7 проби – RSV (респираторно-синцитиален вирус)
  • 2 проби – парагрипен вирус 3.

Анализът на данните показва начало на подем на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания.

Изпълнени са предписанията на РЗИ – Стара Загора, издадени през ноември 2022 г. до всички лечебни, детски, учебни заведения и общопрактикуващи лекари в област Стара Загора с мерки за ограничаване разпространението на остри респираторни заболявания и грип.

От Регионалната здравна инспекция в Стара Загора съобщиха, че извършват постоянно следене на епидемичния процес.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24