Излезли от употреба автомобили се премахват принудително

Четири автомобила, които са излезли от употреба, са принудително премахнати от междублокови пространства и общински паркинги в Стара Загора през изминалата година. Общо за периода броят на установените негодни моторни превозни средства е 168. Съставени са 29 акта за установяване на административно нарушение. Доброволно собствениците на неупотребяваните по предназначение автомобили са премахнали 122 броя. Издадени са и 6 предписания. 

stari avtomobili

Това показва справка на звено „Инспекторат“ на Община Стара Загора. Излезлите от употреба моторни превозни средства, които се намират върху общинска или държавна собственост, и не са предадени доброволно от собствениците си в център за разкомплектоване, се транспортират принудително. Площадката се намира в кв. „Индустриален“. Те може да бъдат потърсени в 3-месечен срок. Дейностите по третиране и оползотворяване са в изпълнение на Закона за управление на отпадъците и Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства.

Сигнали за видимо изоставени автомобили може да бъдат подавани на денонощния Горещ телефон на Община Стара Загора - 0800 157 37 или по електронен път.  

Община Стара Загора организира заедно с представители на сектор „Пътна полиция“ и фирмата, поддържаща площадката за разкомплектоване, регулярни проверки и мероприятия по репатриране на отговарящите на критериите моторни превозни средства, съобщиха от пресцентъра на Общината.  

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Можете да следите съдържанието на сайта чрез нашите социални канали:


Telegram каналКанала ни в Telegram

Х каналЕмисията в Х

facebook канал навини Стара ЗагораСтраницата ни във Facebook

viber Стара ЗагораКанала ни във Viber