Чуждестранните инвестиции в област Стара Загора до края на 2021 г. са над 1,1 млрд. евро

Преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор в област Стара Загора към 31.12.2021 г. възлизат на 1102 млн. евро, сочат данните на Националния статистически институт. Най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 1014 млн. евро, като е регистриран ръст от 5,2% спрямо предходната година. С най-голям размер на преките чуждестранни инвестиции е община Гълъбово – 717,5 млн. евро.

Следва община Стара Загора с 227,3 млн. евро и община Казанлък – 85,7 млн. евро, съобщиха от Териториално статистическо бюро - Югоизток.

stock exchange

www.infoz.bg  www.infoz.bg