ЦИК назначи Районната избирателна комисия в Стара Загора за изборите на 2 април

Централната избирателна комисия (ЦИК) назначи Районната избирателна комисия в 27-и многомандатен избирателен изборен район Стара Загора за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. Тя е съставена от 17 членове. Причината е, че на проведените консултации при областния управител на Стара Загора не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството на Районна избирателна комисия.

izbori 2023 

Председател:

Теодора Иванова Крумова

Зам.-председател:

Кристиан Атанасов Баджаков

Зам.-председател:

Милка Николова Кърпачева

Секретар:

Междну Бехчет Халид

Членове:

Димо Пенев Димитров

 

Надя Петрова Ралчева

 

Нина Цветкова Савова-Кършакова

 

Боряна Костова Карамихова-Желева

 

Елица Димитрова Сярова

 

Милен Пеев Христов

 

Даниела Дечева Дечева

 

Севинч Ремзи Хамза

 

Десислава Миткова Калоянова

 

Анелия Стефанова Димова

 

Денчо Иванов Денев

 

Даниела Иванова Митева

 

Снежана Бонева Тодорова

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 11 февруари 2023 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема