Агенцията за регионално икономическо развитие

Агенцията за регионално икономическо развитие събра партньори и приятели на 20-годишния си юбилей

Агенцията за регионално икономическо развитие в Стара Загора отбеляза 20-годишнината от своето създаване. На събитието в сградата на Регионален исторически музей присъстваха зам.-кметът на общината Иванка Сотирова, Управителният съвет на Агенцията, всички дали своя принос за нейното успешно развитие, партньори и приятели.

Агенцията за регионално икономическо развитие (АРИР) е създадена през 1995 г. с общите усилия на Петя Ацинова - неин дългогодишен изпълнителен директор и Георги Симеонов - председател на Управителния съвет, с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. Постепенно се утвърждава като свързващо звено между местните власти и бизнес общността, привличайки за свои членове други местни структури - общини, образователни институции и организации, работещи за икономическото развитие на региона.

20-годишнината беше отбелязана с ретроспекция на регионалното развитие и първите стъпки на Агенцията, както и с поглед към регионалното развитие в европейска и световна перспектива.

Изпълнителният директор Румяна Грозева и Управителният съвет на АРИР отличиха свои заслужили партньори.

"Стара Загора е успешен пример за взаимодействие между бизнеса, неправителствените организации и местната власт. Трябва да продължим да работим съвместно за осигуряване на добри условия младите хора да останат в града и да ги подготвим така, че да отговарят на нуждите на работодателите" - каза председателят на Търговско-промишлена палата - Стара Загора Олег Стоилов.

Членове на Агенцията са: общините Стара Загора, Казанлък, Николаево, Братя Даскалови, Гурково, Опан и Раднево; Тракийски университет; Българо-германски център за професионално обучение и Търговско-промишлена палата.

Агенцията партнира на редица национални и международни организации и предоставя услуги на чужди фирми. Тя е ръководител и партньор на множество проекти.

arir 20 godini

infoz autor Венета Асенова | www.infoz.bgbarcelona stoichkov stara zagora

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров: Милиони левове на Общината са несправедливо и нелогично блокирани

Заместник-кметът на Община Мъглиж д-р Душо Гавазов говори за състоянието на пътищата в общината и проблема с шосето до село Селце

Разказ за дейността на Спасителния център за диви животни на "Зелени Балкани" в Стара Загора

stara zagora eu grad sport
Мини Марица-изток ЕАД

На подобна тема

Честит Ден на миньора!

Уважаеми работещи в „Мини Марица-изток” ЕАД, честит Ден на миньора! Благодарение на добрата екипна работа и постигнатите резултати посрещаме празника с удовлетворение и самочувствие. Изправени пред настоящите и бъдещите предизвикателства, да останем верни на принципите си и с оптимизъм да вървим заедно напред, гарантирайки енергийната независимост и националната сигурност. С благодарност за Вашия професионален принос и с пожелания за здраве и благополучие. Андон Андонов - Изпълнителен директор