Иванка Сотирова е омбудсман на община Стара Загора

Иванка Сотирова е омбудсман на община Стара Загора

На свое извънредно заседание Общинският съвет в Стара Загора избра нов обществен посредник (омбудсман). С 34 гласа беше подкрепена кандидатурата на Иванка Сотирова. Вотът беше таен, а общо в гласуването се включиха 43 от общински съветници. Другите двама кандидати за омбудсман, които бяха допуснати до крайната фаза на конкурса, бяха Георги Туртуриков и Анелия Калчева.

sotirova

Общо три точки включи дневният ред на заседанието, провело се на основание чл. 50, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Съветниците подкрепиха с пълно мнозинство Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора. В тази връзка, ОбС подкрепя разчетите на приходите и разходите по общинския бюджет до официалното му приемане.

Съветниците освободиха частично от заплащане на местни такси ползвателите на общински терени за разполагане на маси за консумация за срок от 9 месеца, считано от 1 април 2023 г. Определеният съответен размер на таксата по 22, ал. 4, т. 9 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора, за периода ще бъде в размер на 50 на сто.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Можете да следите съдържанието на сайта чрез нашите социални канали:


Telegram каналКанала ни в Telegram

Х каналЕмисията в Х (Twitter)

facebook канал навини Стара ЗагораСтраницата ни във Facebook

viber Стара ЗагораКанала ни във Viber

 

На подобна тема