Все повече облагородени междублокови пространства и детски площадки

В Стара Загора се извършват основни ремонти на 16 междублокови пространства и на източната част на ул. „Бр. Жекови“. Те са включени във втория етап на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” на стойност над 3,6 млн. лева. Ремонтират се също така детски и спортни площадки.

Изцяло се обновяват междублокови пространства в участъка от бул. “Свети Патриарх Евтимий“ до ул. „Стефан Караджа“, които бяха в плачевно състояние.

Екипът на www.infoz.bg се увери на място, че калният и неугледен през дъждовните месеци терен между блоковете под ул. „Христо Ботев”, от ул. „Пенчо Славейков” до „Любен Каравелов”, е останал в миналото. Там са поставени плочки, направен е паркинг и е започнало озеленяване. Има и детска площадка, която предстои да бъде пусната в експлоатация.

В инвестиционната програма на община Стара Загора са предвидени средства и за още междублокови пространства, както и за кварталите. В кв. „Самара - 1“, бл. 286, срещу зала ДЗУ, на пространството около новата църква, ще бъде направена нова уличка, с паркинги и озеленяване.

gradska sreda stara zagora 1

gradska sreda stara zagora

infoz autor Венета Асенова | www.infoz.bg