Тракийският университет проведе първите предварителни кандидатстудентски изпити за 2023 г.

Тракийският университет проведе първите предварителни кандидатстудентски изпити за 2023 г.

Първите предварителни изпити от кандидатстудентската кампания за 2023 г. се проведоха на 25 март в Тракийския университет в Стара Загора. Над 120 кандидат-студенти заявиха желание да проверят предварително знанията си по обща езикова култура, биология, математика и обща техническа подготовка. Варианти за различните изпитни формати бяха изтеглени от кандидат-студенти в присъствието на техническата комисия.

Присъстваха също и родители на кандидат-студенти, участниците в изпита и квесторите в залите. Едновременно в Ректората на Тракийски университет и Факултет Техника и технологии – Ямбол се проведоха изпитите по Обща езикова култура, тестовете по Обща техническа подготовка и математика.

За изпита по обща езикова култура, кандидат-студентка от с. Кънчево, област Стара Загора, изтегли вариант № 4 за първата задача, както и темата „Да бъдеш свободен“ за създаване на свързан текст. Председателят на техническата комисия, проф. Таня Борисова, присъства лично в залата и пожела успех на участниците в изпита. С оценката от този изпит бъдещите студенти могат да кандидатстват за 28 различни специалности в Педагогически факултет, Стопански факултет, Аграрен факултет и Факултет Техника и технологии – Ямбол.

Кандидат-студентка от Варненска област изтегли вариант № 5 за теста по биология. Той е вход за над 17 различни специалности в медицинските или аграрните професионални направления.

За тестовете по математика и обща техническа подготовка бяха изтеглени съответно вариант № 3 и вариант № 2 от кандидат-студенти от област Стара Загора. Явилите се на тест по математика имат възможност да избират от 17 специалности на Стопански факултет, Факултет Техника и технологии, Аграрен факултет и Педагогически факултет. Кандидат-студенти, които полагат тест по обща техническа подготовка, могат да кандидатстват за над 9 различни специалности с аграрна или техническа насоченост.

Проф. Нели Грозева, зам.-ректор по учебна дейност, пожела на всички кандидат-студенти успех и на есен да започнат своето обучение в Тракийски университет!

Желаещи да кандидатстват в Тракийски университет, които са пропуснали да се явят на предварителни изпити днес, ще имат възможност да го направят на 8 април. На тази дата ще се проведат отново изпит по обща езикова култура, както и тестове по математика, биология, география и обща техническа подготовка. Подаването на заявления за участие в изпитите се извършва онлайн на страницата на Тракийски университет и е достъпно 24 часа в денонощието, както и на място в бюрата на центровете за кандидатстудентска подготовка и информация в цялата страна.

izpit tru stara zagora 02

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема