Опасни отпадъци могат да бъдат предадени от домакинствата в мобилен пункт

Община Стара Загора и фирма „БалБок Инженеринг“ АД организират традиционната двудневна кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Те ще бъдат приемани на 11 май 2023 г. (четвъртък) от 10 часа до 16 часа, на паркинга на парк „Артилерийски“ (от страната на ул. „Одринска епопея“), както и на 12 май (петък), също от 10 часа до 16 часа, на паркинга на парк „Зеления клин“.

opasni otpadatsi

Хората могат да предават: лекарства с изтекъл срок на годност; живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак; лакове и бояджийски материали, разтворители; остатъци от строителна химия – лепила, пяна, силикон и др.; домакински препарати, битова химия; фотографски материали; киселини, основи; мастила; празни опаковки, обозначени със символите за опасност; препарати за растителна защита и борба с вредители.

Опасните отпадъци се приемат безвъзмездно. Включването на всички тях в общия поток влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата и системите за оползотворяване на отпадъци. Събирането на опасни битови отпадъци е част от реализация на ангажимента, който Общината има в изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците, както и на политиката за насърчаване на устойчивото развитие.

Община Стара Загора призовава гражданите да проявят отговорно отношение към здравето си и околната среда, като се включат в кампанията за предаване на опасни отпадъци от домакинствата.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема