Обявен е конкурс за видеоклип на тема „Аз събирам разделно отпадъци от опаковки“

Конкурс за видеоклип на тема „Аз събирам разделно отпадъци от опаковки“ организират Община Стара Загора и Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Булекопак” АД. Целта е насърчаване участието в процеса на разделното събиране на отпадъците от опаковки и да се стимулира опазването на околната среда.

Той започва на 18 април и продължава до 12 май (включително). Участници могат да бъдат ученици от 1-ви до 12-и клас, които учат в училищата на територията на община Стара Загора. Малолетните и непълнолетните имат нужда от съгласие на родител.

Видеоклипът на тема „Аз събирам разделно отпадъци от опаковки“ трябва да е с продължителност до 60 секунди, както и да отговаря на следните изисквания:

  • Да са авторски видеоклипове на участника

С оглед опазване на личните данни на трети лица, в заснетите кадри е допустимо да присъства единствено участника в конкурса. Заснемането на трети лица е допустимо единствено в гръб или със заличено лицево изображение.

  • Да не противоречат на морала и добрите нрави, както и да не нарушават авторски и други права, съгласно законодателството на Република България
  • Видео 720р или 1080р (1280px/720px или 1920px/1080px)
  • Разширение: .mp4, .mpeg4, .mov, .avi .wmv
  • Разположение: Landscape
  • Без преекспониране или прекалено тъмни участъци, които пречат да се разбере смисъла на идеята във видеото. Да се избягва заснемането на лога и търговски марки
  • Да бъдат във формат JPG, JPЕG, GIF или PNG и с резолюция не по-ниска от 72dpi
  • Наименованието на видеоклипа да съдържа имената и годините на участника.

Видеоклиповете се изпращат на електронния адрес на организатора: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Всеки участник в конкурса може да участва с един видеоклип.

konkurs 2

Заедно с видеоклипа участникът предоставя на организатора следните данни: име и фамилия, възраст, населено място, в което живее, име на учебното заведение, в което учи и телефон за връзка. Организаторът се задължава да използва предоставените му от участниците в конкурса лични данни само и единствено с оглед индивидуализацията на участниците за целите на конкурса. С участието си в конкурса всеки участник се съгласява изпратените от него видеоклип и данни за име и фамилия, възраст, учебно заведение и населено място, да бъдат обявявани публично от организатора на интернет страницата му и/или страницата му във Facebook.

Всеки участник попълва Декларация – съгласие за обработване на лични данни (приложена към настоящите правила), която се изпраща заедно с видеоклипа, сканирана с подпис на родител/настойник на мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Организаторът не носи отговорност ако материалите, изпратени от участниците в конкурса, нарушават нечии авторски права. С участието си в конкурса, всеки участник се съгласява видеоклипът му и/или отделни кадри от него да бъдат използвани от организатора с некомерсиална цел, като бъдат публикувани на неговия сайт, социални мрежи, електронни медии, изложения, изложби и други обществени събития или отпечатвани върху информационни брошури за популяризиране на разделното събиране на отпадъците от опаковки и опазването на околната среда, без ограничения на времето и броя участия.

Конкурсът се провежда на два етапа, както следва:

* Първи етап (от 18 април 2023 г. до 12 май 2023 г., включително) - изпращане на видеоклиповете.

* Втори етап (от 15 май – 19 май 2023 г., включително) – оценка на видеоклиповете и определяне на победителите от комисия. Обявяване на победителите на интернет сайта на Организатора www.bulecopack.com и www.starazagora.bg , както и на страниците им във Facebook.

2. Наградите са:

І-во място – Дрон

ІІ-ро място - Екшън камера

ІІІ-то място – Електронна книга

Един участник може да получи само една награда.

3. Организаторът ще се свърже със спечелилите участници на посочения от тях e-mail адрес или телефон.

Организаторът не носи отговорност ако предоставените от участниците телефон/адрес за връзка се окажат неверни, непълни и/или неточни. В тези случаи наградата се връчва на следващия по ред класиран участник.

4. Наградите се връчва на победителите на церемония по награждаване на 1 юни.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми: