Кметът Живко Тодоров настоява ВиК да отстрани сериозни нередностите при възстановяването на улици

Кметът Живко Тодоров настоява ВиК да отстрани сериозни нередности при възстановяването на улици

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров изпрати писмо до управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Стара Загора – инж. Радостин Миланов във връзка със строително-монтажните работи по изпълнението на проекта на дружеството за реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в града. „Нееднократно сме Ви сигнализирали за нередности при извършване на различни строително-монтажни дейности в обхвата на обекта.

Община Стара Загора като администрация, управляваща уличната мрежа на града, ежедневно подава писмени и устни сигнали към „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Стара Загора относно липсата на спазване на действащите правила и норми при изпълнение на обратното засипване и уплътняване на траншейните изкопи, както и при полагането на асфалтовите настилки. При проверки от експертите на Община Стара Загора са констатирани: неуплътнена трошено-каменна настилка върху, която директно се полагат асфалтови, неправилна обработка на асфалтовите ръбове при връзката със съществуващата настилка (изрязване в неправилна форма, липса на каквато и да е подготовка на асфалтовия ръб), липса на полагане на битумна емулсия, уплътняване на асфалтовите пластове с неподходяща техника, дъждоприемните и ревизионни шахти не са коригирани в нивото на новоположените асфалтови настилки. Очевидно са големи неравности по възстановените настилки на уличните платна, което е неприемливо“ – гласи изпратеното писмо.

Констатирани са нередности и към настоящия момент – по възстановените асфалтови настилки са се образували мрежовидни пукнатини, настилките пропадат и получилите се неравности в уличните платна, освен дискомфорт на пътуващите създават и реална опасност от причиняване на катастрофи.

С оглед на гореизложеното Община Стара Загора не приема изпълненото възстановяване на асфалтови настилки по следните улици:

  1. ул. „Пазарска“;
  2. ул. „Братя Жекови“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. Стефан Караджа“;
  3. ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски”;
  4. ул. „Славянска“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Ангел Кънчев“;
  5. ул. „Атанас Кожухаров“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Марио Жеков“;
  6. бул. „Св. Патриарх Евтимий“ от ул. „Ген. Столетов“ до ул. „Боруйград“ (западно платно);
  7. ул. „Димитър Наумов“ от ул. „Св. Княз Борис“ до ул. „Граф Игнатиев“.

Коригиращи действия, които трябва да бъдат предприети, са създаване на организация за фрезоване на асфалтовите настилки, подмяна на трошенокаменната основа, където е необходимо, и отново асфалтиране на посочените участъци.

www.infoz.bg  www.infoz.bg