Колко преференциални гласа са нужни за общински съветник в Стара Загора?

Да се влезе в Общинския съвет на Стара Загора чрез преференциален вот, т.е. с изместване на друг кандидат, който е на по-предна позиция в дадена партийна листа, не е трудна задача. Каква е формулата и колко гласа са нужни?

Оказва се, че около 90 гласа позволяват на кандидата да участва в състезанието, независимо от позицията в партийната листа. И това мотивира много кандидати за общински съветници в Стара Загора да насочат усилия към тази възможност и да агитират за себе си.  

Формулата за изчисляване на преференциалния вот е ясна. Неизвестната стойност в уравнението е само "общинската избирателна квота". Според разпоредбите на Изборния кодекс квотата се получава при делението на общия брой на действителните гласове, подадени за общински съветници в общината, на броя на членовете на общинския съвет.

Кандидатът трябва да прескочи и 7-процентната бариера от общинската избирателна квота.

Пример ще дадем с числа от резултата от изборите през 2011 г. Тогава при избора на общински съветници действителните бюлетини бяха 64 283 / 51 мандата х 7% = 88 гласа.

На предстоящите избори броят на действителните бюлетини ще е различен, но няма как числото да се различава значително от това през 2011 г.

Да. Само около 90 гласа на избиратели в община Стара Загора позволяват на кандидат за общински съветник да се състезава с другите кандидати от същата партийна листа. Това важи за всички политически сили. Минимално нужните преференциялни гласове за даден кандидат са еднакви за всички партии и коалиции в изборите.

Всички кандидати за общински съветници, които са преминали прага, ще бъдат подредени според броя на персонално дадените за тях гласове. В състава на Общинския съвет ще влязат тези, които имат най-много преференции, като е нужно да са в рамките на броя мандати, които е спечелила политическата сила с общия си резултат.

Реално само 90 преференции няма да стигнат за място в Общинския съвет на Стара Загора. Заради вътрешната конкуренция в партийните листи. Но и тук може да се направи прогноза - колко?

На предходните местни избори една конкретна партия получи три мандата в Общинския съвет, като за нея гласуваха малко повече от 2800 избиратели. Ако на тези избори партията участва с листа от 25 души и получи сходен брой гласове, вероятно също ще вкара трима в новия ОбС. Всеки, който е получил над 700 преференциални гласа от тази партия й ще бъде гарантиран общински съветник, но с голяма вероятност биха му стигнали и 400 (заради разсейването на преференциалните гласове между повече кандидати).

За партиите, които имат пълни листи от 51 кандидати и които ще получат повече места в бъдещия общински съвет, прогнозата е по-неясна, но вероятно летвата там ще се окаже и по-ниска - между 200 и 400 гласа ще бъдат достатъчни. Това може да се очаква, защото не всеки избирател ще гласува с преференция, а при листите, които ще съберат най-много гласове, процентът на гласуването с преференция е вероятно да е по-нисък.

За бъдещия Общински съвет на Стара Загора е регистриран един независим кандидат - Петър Желязков. Той е сметнал, че са му необходими около 1100 гласа, за да бъде избран за общински съветник.   

 mestni izbori 2015

infoz autor  Илко Груев | www.infoz.bg

Теми: