Управителят на „Водоснабдяване и канализация“ говори пред Общинския съвет на Стара Загора

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров ще бъде представителят на Общината в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК – Стара Загора, във връзка с провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се състои на 10 май. Това реши Общинският съвет на днешната си сесия.

По време на представянето на предложението говориха управителят на дружеството инж. Радостин Миланов и главният инженер Николай Калудов. Те представиха пред общинските съветници инвестиционната програма на дружеството за настоящата година. „Въпреки че в момента тече мащабната програма за подмяна на водопровод и канализация – това не означава, че занапред няма да имаме какво да подобряваме, защото при текущия проект не е заложено пълно обновяване. Мотивацията ни е да се ограничат аварии и проблеми с водопреносната мрежа. Заложили сме подмяна на външни водопроводи – в села и квартали. Включена е и подмяна на канализационна мрежа. Инвестиционната ни програма включва още и подобряване на пречиствателната система на Стара Загора. Тя е отворена и се обновява спрямо необходимостта от рехабилитация“, обяви инж. Калудов. По време на дебатите по предложението стана ясно, че дейностите, които в момента изпълнява дружеството, трябва да приключат до есента.

89 предложения бяха част от дневния ред на редовното заседание на Общинския съвет в Стара Загора. Едночасов дебат предизвика първата точка на сесията – искане за разсрочване на задължения за местни данъци и такси от УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“. По време на разискванията по темата кметът на Стара Загора Живко Тодоров уточни, че сумата, която да бъде погасена на вноски, е в размер на малко над 320 хил. лева към момента. Той подчерта, че във времето финансовото състояние на болницата се е подобрило и е важно да бъдат осигурени средства за ремонтни дейности.

Кметът посочи още, че прехвърлянето на собствеността на бившата сграда на АГ комплекса остава приоритет и разговорите в тази посока продължават с Министерство на здравеопазването, както и с ръководството на едно от най-големите лечебни заведения у нас.

Съветниците с 33 гласа за, 5 против и 9 въздържали се подкрепиха Община Стара Загора да разсрочи задълженията за лихви за такса за битови отпадъци за срок от 12 месеца на болницата.

Общинският съвет даде с пълно мнозинство съгласие за сключване на споразумение за партньорство във връзка с кандидатстване на Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ по процедура за директно предоставяне на средства за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.014 „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“. Целта е осигуряване на модерна и високотехнологична материална база в професионалните гимназии.

Съветниците приеха и отчета за миналата година на Програма за развитие на читалищната дейност в община Стара Загора.

Съветниците дадоха съгласие и за апорт на право на собственост върху недвижими имоти - общинска собственост, необходимо за реализиране на втори етап на Индустриална зона „Загоре“ – разширяване на територията ѝ с имоти в района на село Еленино. 

ObS 1

ObS 2

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема