Зоопаркът в Стара Загора получи птици от Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“

Зоопаркът в Стара Загора получи птици от Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“

Ново местообитание имат близо 20 птици, спасени от Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“. Зоопаркът в Стара Загора вече е дом на нощни чапли, забулени и ушати сови, мишелови, орли, керкенези, ястреби, улулици и осояди. „С радост приехме птиците при нас и се радвам, че за пореден път съвместната ни дейност със Спасителния център на “Зелени Балкани„ е ползотворна“, сподели ръководителят на зооградината д-р Ивелина Илиева.

„Новите местообитания са аранжирани по подходящ начин, за да се чувстват те добре, въпреки че са пострадали в природата. Целта е да ги предразположим към създаване на поколения, които да бъдат пуснати в природата“, допълни д-р Илиева.

zoopark 02

zoopark 04

zoopark 05

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg