Ограничава се преминаването по част от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ в Стара Загора

Източното платно на бул. „Св. Патриарх Евтимий“ между ул. „Августа Траяна“ и кръговото кръстовище на ул. „Хан Аспарух“ се затваря заради изпълнението на строително-монтажните работи за обект „Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на гр. Стара Загора“ се. Временната организация на движение на моторни превозни средства влиза в сила от 30 април и важи до приключване на дейностите по водния проект и последващото преасфалтиране на целия участък.

 way

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми: