Община Стара Загора подкрепя пострадалите от инсулт и техните близки

Община Стара Загора застава отново зад пострадалите от инсулт и техните близки, като се присъединява към Националната кампания „Живот след инсулт“ по повод 9 май – Европейския ден за информираност за инсулта. Кампанията се организира от Асоциацията за инсулт и афазия, с която ръководството на Общината успешно си партнира в последните две години, работейки за намаляване негативното въздействие на инсулта върху българското общество.

През тази година в Европа кампанията преминава под надслов „Живот след инсулт“. Темата е израз на общите усилия на континента обществото да възприеме различни гледни точки към сложните проблеми, в опит да бъде осигурен качествен живот на преживелите инсулт.

Кампанията се реализира в страната със съдействието на българските общини. За първи път Националната кампания ще има своя столица – Велико Търново. Там ще се проведе молебен за пострадалите от инсулт и ще се открие изложбата „Животът след инсулт може да е съзидателен“.

Въпреки че в страната инсултът получава повече внимание през последните години, продължава да липсва надеждна статистическа информация и анализ, като отправна точка за ефективна борба с него. Независимо от това, могат да бъдат посочени някои данни, цитирани от Асоциация за инсулт и афазия, според които в страната през последните години се регистрират 45 000 случая годишно. Смъртността при инсулт в България през 2021 г. е била 12%, а едва 65% от регистрираните случаи са били транспортирани от спешната медицинска помощ. Отнесени данните на 100 000 души говорят, че има изоставяне средно с над два пъти спрямо други европейски страни. Цифрите показват, че има остра нужда от първичната профилактика. Поради тази причина Общината заедно с Асоциацията за инсулт и афазия предоставят брошури и плакати със симптомите на инсулт, които са три:

  • увисване на ъглите на устата;
  • изтръпване и слабост в едната ръка;
  • нарушения в говора.

Забелязвайки дори един от тези три симптома, е разумно да се потърси незабавна помощ на тел. 112, напомнят от Асоциация за инсулт и афазия.

В обсъжданията на наболелите обществени проблеми присъства темата за недостиг на квалифицирана здравна помощ при инсулт. За съжаление, независимо, че в страната са налични специализирани звена (т.нар. stroke units), продължаваме да страдаме от недостатъчно достъпна качествена здравна грижа в острата фаза на инсулт, посочват от Асоциацията за инсулт и афазия и напомнят, че в момента по тяхна инициатива се работи по Национален план за бора с инсулта. В допълнение очаквано положително въздействие върху негативната статистика се очаква от реализацията на мерки по Плана за възстановяване, с които ще се разкрият и оборудват нови 10 специализирани звена, ще се закупят хеликоптери за оказване на спешна помощ, а в момента се работи и по ново специализирано компютърно приложение за Спешната помощ, с което ще се извършва бързо и точно насочване на пациент с инсулт.

Към гореспоменатото трябва да се добавят добрите новини, свързани с нови медицински технологии и методи на лечение, с чиято помощ все по-бързо и по-точно се провежда лечение на острата фаза на инсулта. Така, базирайки се на данните за 2021 г., приблизително 40 000 българи започват своя живот след инсулт. Към момента, по непотвърдени данни, в България повече от половин милион души живеят с последствията от инсулта. Те ежедневно се сблъскват с множество проблеми – липса на адекватна информация, недостъпна среда, недостатъчен достъп до проследяваща медицинска грижа, липса на достатъчна по обем рехабилитация и терапия.

В рамките на Националната кампания „Живот след инсулт“ Община Стара Загора напомня, че предлага за хората с увреждания следните общински и социални услуги - резидентна грижа в Дом за пълнолетни лица с физически увреждания и в Дом за стари хора, социалните услуги „Асистентска подкрепа“ и „Личен асистент“ по Закона за личната помощ, домашен социален патронаж. Хората с намалена работоспособност могат да се възползват от различни намаления и облекчения, отстъпка има за пътуване с градския транспорт, така и възможност за безплатно паркиране в рамките на „Зелена зона“.

Допълнителна информация може да бъде потърсена от общинската администрация или разкрития от Асоциация за инсулт и афазия Национален телефон за подкрепа при инсулт 0700 11 404.

На днешния ден стартира Регионалната група за взаимопомощ след инсулт в социалните мрежи. Всеки пострадал от инсулт, неговите близки и хората, които го обгрижват, могат да се регистрират във Фейсбук групата на адрес: https://www.facebook.com/groups/stroke.bg.starazagora.help/

Групата е част от общо 28, съответстващи на областните административни центрове групи за взаимопомощ, в които ще могат да бъдат поставяни въпроси към институциите, медицински и други експерти, ще бъде дадена гласност на пострадалите от инсулт, за да определят най-важните за тях въпроси за разрешаване, ще почувстват, че не са сами.

Община Стара Загора ще продължи да си сътрудничи с Асоциацията за инсулт и афазия, заставайки заедно зад каузата животът след инсулт да бъде пълноценен, съзидателен, полезен за човека и обществото.

Asociaciq za insult i afaziq

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми: