Обявени са одобрените кандидати по схемата за преход към алтернативни форми на отопление

Публикувани са одобрени кандидати, подали документи в периода от 5 април до 31 май по основната фаза на схемата за преход към алтернативни форми на отопление по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, финансиран по Програма LIFE на Европейския съюз.

life project logo

Класирането е достъпно на сайта на Община Стара Загора - https://www.starazagora.bg/uploads/pages/klasirane_life_stara_zagora_vtora_pokana_31_05_2023.pdf

Приемът на документи за кандидатстване за подмяна на отоплителните уреди продължава до 31 декември 2023 г., като следващият срок за обявяване на класираните кандидати, подали заявления от 1 юни до 31 август, е 15 септември. 

www.infoz.bg  www.infoz.bg