Пръскането срещу кърлежи и комари в Стара Загора ще се извърши от 20 до 24 юни

Неблагоприятната метеорологична обстановка налага промени в графика на предвидената дезакаризация и дезинсекция в Стара Загора. Те ще се извършват в периода 20 – 24 юни 2023 г. на територията на общината. Обработката против кърлежи на тревни площи в паркове, градини и детски площадки ще се изпълнява на 22 и 23 юни. Териториите на детските и социалните заведения ще се пръскат на 24 юни. В същия ден ще се обработват терени и в селата от общината.

mosquito

Дезинсекцията ще се извърши на 20 юни 2023 г. Тя включва лаврицидната обработка на биотопите на комарни ларви, както и третиране на открити площи срещу възрастни комари, което ще се случи с препарат „Ци Ай“ 10 с активно вещество циперметрин и генератор за топъл аерозол. Началният час за стартиране на дейностите е 22 часа, ще работят паралелно няколко екипа. Препоръчително е прозорците на домове и офиси да бъдат затворени в периода на активно пръскане заради очаквано обилно количество пушек. Третиране предстои още през юли и август.

Община Стара Загора си запазва правото на промени в графика при наличие на неподходящи метеорологични условия. 

www.infoz.bg  www.infoz.bg