Увеличават заплатите в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ – Стара Загора

Заплатите в Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович“ – Стара Загора ще бъдат увеличени от 1 юли 2023 г. след решение на Съвета на директорите на дружеството. Основните месечни възнаграждения на служителите се променят на основание отчетена дейност през 2022 г. и резултатите от дейността на звената през първите пет месеца на тази година.

Това съобщи в профила си във Фейсбук изпълнителният директор на Университетската болница проф. д-р Йовчо Йовчев.

Началната основна заплата в клиниките и отделенията с терапевтичен профил се повишават на:

  • 2200 лева за лекар без специалност;
  • 2300 лева за лекар с една специалност;
  • 2400 лева за лекар с две специалности.

umbal

Началник на клиника и на отделение ще получава 2500 лева, медицинските специалисти – 1600 лева.

За клиниките и отделенията с интензивен процес на лечение , в т.ч. спешно приемно отделение и хирургични звена с положителен финансов резултат през изтеклия период, основните месечни заплати стават, както следва:

  • лекар без специалност – 2200 лева;
  • лекар с една специалност – 2400 лева;
  • лекар с две специалности – 2500 лева;
  • началник клиника/отделение – 2600 лева.

Работещите в Университетската болница ще получават през месеците юни, юли и август 2023 г. и ваучери за храна в размер на 100 лева.

Новите основни месечни заплати изпреварват основните месечни възнаграждения, определени в сектор „Здравеопазване“ в Колективния трудов договор.

Индексацията на заплатите е средно с 10%. Миналата година те бяха увеличени с 45%, уточни за www.infoz.bg проф. д-р Йовчо Йовчев.

www.infoz.bg  www.infoz.bg