Затворени улици в Стара Загора заради ремонта на водопроводната мрежа, към 14 юли 2023

Във връзка с изпълнение на монтажни дейности по проект за реконструкция на водопроводната мрежа в Стара Загора, осъществяван от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД по Оперативна програма „Околна среда“, към 14 юли 2023 г. има временна организация на движението на моторни превозни средства по следните улици:

 • По ул. „Сава Силов“ в участъка от бул. „Славянски“ до ул.„Христо Ботев“ – частично;
 • По ул. „Димитър Наумов“ в участъка от бул. „Славянска“ до ул. „Братя Жекови“ – цялостно.
 • Клон 11b и 11c успоредно на ул.„Милин камък“ в участъка от ул. „Чая“ до ул. „Димчо Стаев“ – частично;
 • По ул. „Подполковник Калитин“ в участъка от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Генерал Гурко“ – частично;
 • По ул. „Българско опълчение“ в участъка от бул. „Славянски“ до бул. „Цар Симеон Велики“ – частично;
 • По ул. „Антон Марчин“ в участъка от бул. „Славянски“ до бул. „Цар Симеон Велики“ – частично;
 • По ул. „Милин камък“ в участъка от „Априлско въстание“ до ул. „Димчо Стаев“ – частично;
 • По ул.„Априлско въстание“ в участъка от ул. „Милин камък“ до ул.„Христо Ботев“ – частично;
 • Главен клон ДМА 3 – по улица „Ген. Стефан Азманов“ и на север от нея в кв. „Три Чучура юг“ – частично;
 • Главен колектор I – северното платно по бул. „Славянски“ в участъка от ул. „Ангел Кънчев“ до ул. „Подполковник Калитин“ – цялостно затворено.
 • По ул. „Капитан Петко Войвода“ – частично;
 • ул. „Христина Морфова“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Любен Каравелов“;
 • ул. „Христина Морфова“ от ул. „Иван Вазов“ до бул. „Крайречен“ – за дълъг период;
 • ул. „Боруйград“ от ул. „Георги Раковски“ до ул. „Цар Иван Шишман“;
 • ул. „Бреза“ от ул. „Тодор Пъндев“ до ул. „Димитър Караджов“;
  ул. „Цар Иван Шишман“ от. ул. „Княз Борис“ до ул. „Граф Игнатиев“;
 • ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Странджа“.

vik stara zagora remont ulitsa

www.infoz.bg  www.infoz.bg