Немски студенти бяха на практика по хирургия в Тракийски университет

В продължение на две седмици гости на Ветеринарномедицинския факултет и Тракийския университет бяха група студенти за преддипломен стаж от германския град Гисен. Заедно с българските си колеги те работиха по повишаване на своята практическа подготовка, като участваха много активно в съвместен проект за кастрация на кучета. Известно е, че един от методите за контрол на популацията на бездомните кучета и котки е хирургическата контрацепция.

Извършването на тази базова операция от студенти заедно с всички съпътстващи дейности, като подход и обноски със животните, подготовка на операционното поле, приложение на лекарствените средства, анестезия и нейното проследяване, позволява провеждане на спектър от умения, чието успешно овладяване формира част от цялостния облик на практикуващия ветеринарен лекар.

Гостите от Германия се запознаха със забележителностите на Стара Загора, докоснаха се до чара на черноморското крайбрежие. Посетиха конната база на Тракийския университет, където сърдечно ги посрещнаха в качеството на домакини студентите от четвърти курс Мартина Тодорова и Виторио Димитров, които им помогнаха в ездата на расови коне.

Непосредствено ангажирани с българо-немския проект от страна на домакините бяха ас. д-р Радина Василева и гл. ас. д-р Влади Недев от катедра „Ветеринарна хирургия“, ръководени от доц. Пламен Георгиев, зам.-декан по Клинична дейност, стажове и практики.

Пред ас. д-р Радина Василева Лаура, Кайра и Йохан споделиха за своето увлечение по лова.

За да придобият младите ветеринарни лекари нужните умения и способности, никога не трябва да се забравя класическия модел за обучение върху животни, въпреки навлизането на симулиращата среда с практиката върху макети. Често обучаемите при работа с животни се сблъскват с трудности и препятствия, решаването на които в най-добра степен подготвя младите специалисти за реалния живот и практика. Очевидно е, че не е далече времето, когато, за да се спазват все по-рестриктивните изисквания за хуманно отношение към животните, обучението в реална среда ще бъде екзотична рядкост. Ето защо студентите оценяват по достойнство възможностите, които са разкрити пред тях и които им се предлагат в това отношение във Ветеринарномедицинския факултет на Тракийския университет в Стара Загора.

„Кастрационният“ проект е втори за България. Първият бе проведен през 2019 г. на територията на приюта за животни в Шумен, а настоящият в Стара Загора, в приюта за животни и базата на Тракийския университет. И в двата случая от немска страна участват студенти от ВМФ на Университета „Юстус Либих“ гр. Гисен, с който ВМФ поддържа активни връзки повече от 25 години. Осъществени са десетки двустранни визити, съвместна работа по научно-изследователски проекти, обучения и др. Контактите с колегите от Германия допринасят за повишаване на знанията, уменията и публикуване на съвместни научни изследвания. Кулминационни моменти в сътрудничество на ВМФ с факултета в Гисен е удостояването с титла Доктор Хонорис Кауза на трима преподаватели – проф. Рудолф Лайзер, проф. Мартин Крамер и проф. Аксел Веренд, съобщиха от пресцентъра на Тракийски университет.

nelski student 1i

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема