Улици с временна организация на движението заради ремонтите в Стара Загора към 26 юли 2023

Във връзка с изпълнение на монтажни дейности по проект за реконструкция на водопроводната мрежа в Стара Загора, осъществяван от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД по Оперативна програма „Околна среда“, към 26 юли 2023 г. има временна организация на движението на моторните превозни средства по следните улици:

remonti vik stara zagora

  • ул. „Димитър Наумов“ в участъка от бул. „ Славянски“ до ул. „Братя Жекови“ – цялостно;
  • Клон 11b и 11c успоредно на ул. „Милин камък“ в участъка от ул. „Чая“ до ул. „Димчо Стаев“ – частично;
  • По ул. „Милин камък“ в участъка от „Априлско въстание“ до ул. „Димчо Стаев“ – частично;
  • По ул. „Априлско въстание“ в участъка от ул. „Милин камък“ до ул. „Христо Ботев“ – частично;
  • Главен клон ДМА 3 – в кв. „Три Чучура юг“ – частично;
  • По ул. „Цар Иван Асен II” от бул. „Славянски“ до ул. „Братя Жекови“ – цялостно;
  • По ул. „Сава Силов“ от ул. „Братя Жекови“ до ул. „Христо Ботев“ – цялостно;
  • По клон 10 и 11‘ ДМА 4 – вътрешноквартална улица в кв. „Казански“ източно от бл. 22 и бл. 19 – частично;
  • Клон 11 ДМА 4 – по локална улица северно и източно от бл. 25 в кв. „Казански“ – частично;
  • Клон 12 ДМА 4 – в зелена площ южно от бл. 30 в кв. „Казански“ – частично.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема