Кметът Живко Тодоров представи проект на балансиран бюджет на Стара Загора за 2023

Данъците и таксите и тази година няма да бъдат повишени. Увеличение не е имало от 2012 година. Това е жест към старозагорци и към бизнеса, каза кметът на община Стара Загора Живко Тодоров по време на публичното обсъждане на проекта на бюджет в зала „Петко Славейков“ на общинска администрация. Проектът на бюджета предвижда разходна част от 234 567 394 лева.

todorov budjet 2023

Бюджет 2023 на Община Стара Загора предстои да бъде разгледан на извънредно заседание на Общински съвет в началото на септември 2023 г. Такива са обстоятелствата, поради закъснялото приемане на държавния бюджет. При изготвянето на тазгодишния са следвани принципите, които са били приоритет и в предходните години – приходната част да отговаря на разходната, за да няма дефицити, неосигурени от финансовата рамка.

От думите на кмета Живко Тодоров стана ясно, че запазването и занапред на размера на общинските такси и налози ще бъде предизвикателство на фона на непрекъснато растящите разходи на местно и национално ниво, като повишаването на минималната и средната заплати, цените на консумативите и др., съобщиха от пресцентъра на Община Стара Загора.

„При разходите по сектори, най-голям дял е отделен за „Образование“ – 43.40%, на второ място за „Култура“, а на трето са средствата, предвидени за инфраструктура. Това са най-важните сфери за хората – подобряване на средата в детски ясли и градини, училища, площадки за спорт и игра, инвестиции в улици и ремонт на сгради на културни институти“, посочи още кметът Живко Тодоров. Той припомни, че след завършването на един от емблематичните обекти – Летен театър, към момента се извършва ремонт на сградата на Драматичен театър „Гео Милев“. „Заделена е голяма част от капиталовата програма за ремонт на пътната инфраструктура, тъй като годината съвпада с мащабния ремонт на ВиК мрежата в града, след който следва да бъдат обновени улиците. Интензивно се работи през летните месеци“, допълни кметът на Стара Загора.

„В практиката на общините, може би това е най-късният срок, в който се приема бюджет за текуща година. Добрата страна е, че ние всъщност през тези изтекли над осем месеца, записаното като проект, вече е реализирано. Това беше възможно след приемане на разчети по бюджета, за да изпълняваме основните функции и ангажименти на Общината“, посочи Цанка Ганева – директор на Дирекция „Финанси, бюджет и счетоводни дейности“ на Община Стара Загора.

IMG 7549

„Проектобюджетът на Община Стара Загора за 2023 година е 234 567 394 лева. Сумите за държавни дейности са 146 724 030 лева, а за местни – 87 843 364 лева. Бюджетът на Общината, по който се работи и към настоящия момент (2022), е в размер на 198 558 987 лева, а капиталовият е 36 008 407 лева. Проектът е съобразен с принципната политика, залегнала в мандатната програма за управление 2019-2023 година, целяща постигане на достоен стандарт на живот, съвременна инфраструктура, привлекателна жизнена среда, съвременни условия за образование, бизнес и инвестиции в град с богат културен и спортен календар, туристически атракции и не на последно място висока степен на социална чувствителност и толерантност“, допълни главният финансист на Общината. От думите на Ганева стана ясно, че в проекта са заложени редица мерки, акценти и параметри, които са насочени към подкрепа на широк кръг от жители на общината с различни потребности в настоящата кризисна ситуация, пенсионери, социално слаби граждани, учители, деца, ученици, младежи, спортни и културни деятели, както и към бизнеса, което характеризира бюджета като антикризисен.

Като акценти в инвестиционната програма на Общината за 2023 година се открояват ремонтни дейности за подобряване на средата в Детска градина №31 „Слънце“, Детска градина №23 „Кипарис“, Детска градина №33 „Люляк“, Начално училище „Зора“, основен ремонт на физкултурния салон в Основно училище „Кольо Ганчев“, както и дворните пространства на ясли №3, 6, 9.

При обновяването на пътната инфраструктура влизат ремонтите на улиците „Промишлена“, „Войвода Стойчо Черногорски“, „Генерал Гурко“, „Васил Левски“, „Св. Патриарх Евтимий“, отсечката на „Августа Траяна“ от бул. „Руски“ до ул. „Иван Вазов“, уличната мрежа в кв. „Три чучура – юг“ и други.

Предвидени са средства за изграждане на велосипедна и пешеходна алеи по част от бул. „Св. Патриарх Евтимий“, както и закупуване на нов репатриращ автомобил.

Инвестициите, финансирани със средства на Европейския съюз, включват проектите „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора“, „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в Общините в България“, „Предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в Община Стара Загора“, „ММЦ - Мисли локално, действай глобално“ и „Продължаваща подкрепа за деинституционализацията на децата и младежите – етап 2“.

По проект „Красива България“ към Министерство на труда и социалната политика се работи по реконструкция и благоустрояване на двора на Детска ясла №7 „Еделвайс“. Общата стойност на дейностите е 336 002 лв. с ДДС, от които 235 202 лева е съфинансирането от Община Стара Загора.
По време на дискусията кметът Живко Тодоров посочи, че паралелно с подмяната на водопроводната и канализационната мрежа в града се изгражда и поливен водопровод, който е между парковете „Загорка“ и „Александър Стамболийски“. Той ще захранва с вода централната градска част и ще подпомогне поддръжката на зелените площи чрез сондажи. „В момента се работи по бул. „Св. Патриарх Евтимий“ за възстановяване на компрометираните тръби. Не е ефективно и правилно да се поливат многото паркове с водоноски. Моментът е изключително подходящ и го използваме“, посочи кметът. Като основен проблем при качественото изпълнение на комуналните услуги, Тодоров отбеляза липсата на желаещи да работят в озеленяването и чистотата. Кметът коментира още, че се работи етапно по рехабилитация на пътните настилки в малките населени места, но ресурсите не достигат за основни и мащабни ремонти. „Няма европейски проекти в това направление, защото Стара Загора е голяма община и не може да се възползва от средства за обновяване на четвъртокласната пътна мрежа. Имаме готовност за цялостни ремонти, но очакваме помощ от държавата“, каза Живко Тодоров.

Близо два часа продължи представянето и обсъждането на проектобюджета за 2023 г. На него присъстваха зам.-кметовете на Община Стара Загора Радостин Танев, инж. Янчо Калоянов, Надежда Чакърова и Милена Желева, ръководители и представители на дирекции и отдели в Общинска администрация, общински съветници, членове на партийни и обществени организации, граждани и журналисти.

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg

На подобна тема