Бюджетът на Община Стара Загора за 2023 г. е близо 235 млн. лева

Бюджетът на Община Стара Загора за 2023 г. е 234 567 394 лв. Сумите за държавни дейности са 146 724 030 лв., а за местни – 87 843 364 лв. Той беше приет на извънредно заседание на Общинския съвет с 31 гласа „за“, 16 гласа „против“ и нула „въздържал се“. Общинските съветници приеха и увеличаване на числеността в звено „Озеленяване и комунални дейности“, считано от 1 септември 2023 г.

obs

Увеличени бяха и основните месечни заплати на кметовете на кметства в община Стара Загора с дата 1 януари 2023 г.

Приета беше и предложението за кандидатстване по програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 по процедура „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“.

„Искам да разясня колко е важно приемането на това предложение, тъй като това е проект, който се разработва от Община Стара Загора, в партньорство с УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“, Тракийски университет Стара Загора, заедно с общините Бургас, Ямбол и Сливен. Най-важното, което включва той, е строежът на ново детско отделение в двора на болница „Проф. д-р Стоян Киркович“. Знаем какви са условията в сегашното отделение и искаме това да се промени“, поясни кметът Живко Тодоров, който е вносител на предложението.

Община Стара Загора ще участва с проект „Изграждане на интегриран болничен клиничен комплекс за превенция, лечение и рехабилитация на деца“, обхващащ дейностите: ранна диагностика на вродени социално значими заболявания по време на бременността, лечение на деца от 0 до 18-годишна възраст и своевременна рехабилитация на нуждаещите се при установени нарушения с неврологични и опорно-двигателни заболявания на подрастващите.

новини Стара Загора  www.infoz.bg