Живко Тодоров ще положи клетва като кмет на Стара Загора

Новоизбрания кмет на Стара Загора Живко Тодоров, общински съветници и кметове на кметства в общината ще положат клетва в четвъртък, 9 ноември 2023 г. Областният управител на област Стара Загора Ива Радева свиква първо заседание на новоизбрания Общински съвет на Стара Загора на 9 ноември, от 15 часа, в зала „Петко Славейков“. На него ще бъде избран и председател на Общинския съвет.

obstina stara zagora logo

Заседанието на Общинския съвет се свиква на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 23, ал. 1, 2 и 3, чл. 30, ал. 1 и чл. 38, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и предвид резултатите от гласуването в изборите за общински съветници и кметове, обявени от Общинска избирателна комисия Стара Загора.

Дневният ред за заседанието включва връчване на удостоверенията на общински съветници и кметове и полагане на клетва по чл. 32, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от новоизбраните общински съветници, новоизбрания кмет на община Стара Загора и новоизбраните кметове на кметства на територията на общината, а също и избор на председател на Общинския съвет.

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg

На подобна тема