13 са постоянните комисии на Общинския съвет в Стара Загора

Тринадесет са постоянните комисии на Общинския съвет в Стара Загора през мандат 2023 – 2027 г. Постоянната комисия по закон и обществен ред е с председател Стефан Анков и зам.-председател Велина Атанасова, Постоянната комисия по бюджет и финанси е с председател Емил Христов и зам.-председател Светослав Колев, Постоянната комисия по общинска собственост и стопанска политика е с председател Янко Янков и зам.-председател Боян Кулев.

Постоянната комисия по териториално развитие и транспорт е с председател Деян Дяков и зам.-председател Дончо Радев.

Постоянната комисия по социална политика е с председател Валентина Бонева и зам.-председател Ивайло Георгиев.

Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания е с председател Недко Кузманов и зам.-председател Красимир Червилов.

Постоянната комисия по земеделие, гори и опазване на околната среда е с председател Йордан Николов и зам.-председател Наско Митев.

Постоянната комисия по образование, наука и защита правата на децата е с председател Бончо Григоров и зам.-председател доц. д-р Емил Славов.

Постоянната комисия по здравеопазване е с председател д-р Тунджай Йозтюрк и зам.-председател д-р Георги Господинов.

Постоянната комисия по устойчиво развитие и международно сътрудничество е с председател проф. Иван Върляков и зам.-председател Магдалена Овчарова.

Постоянната комисия по спорт и младежки дейности е с председател Красимира Чахова и зам.-председател Иван Николов.

Постоянната комисия по политика за управление на общинските дружества е с председател Дамян Георгиев и зам.-председател Антон Тонев.

Постоянната комисия по спазване на етичния кодекс за поведение на представителите на изборна длъжност в местната власт на територията на община Стара Загора е с председател Велина Атанасова и зам.-председател Владимир Радков.

Началото на заседанието започна с полагане на клетва от новия общински съветник Ивайло Георгиев, който влиза в състава на местния парламент на мястото на Павлина Делчева, след като тя пое поста заместник-кмет на община Стара Загора. В името на старозагорци се закле да работи и кметът на Старозагорски бани Станчо Станев. 

Вижте състава на Общинския съвет в Стара Загора (имената на общинските съветници и политически формации, от които са издигнати)

rakovodstvo

obshtinski savet 1

новини Стара Загора  www.infoz.bg

На подобна тема