Заместник-кметът Милена Желева се срещна с директори и представители на културни институти в Стара Загора

В залата на музей „Литературна Стара Загора“ заместник-кметът на община Стара Загора Милена Желева се срещна с директори и представители на културните институти в града. На срещата присъства и Недко Кузманов, председател на комисията по „Култура, туризъм и вероизповедания“ към Общинския съвет на Стара Загора.

IMG 7801

„Поканих ви днес тук, за да обсъдим новите проекти, които предстои да бъдат направени в нашия сектор, касаещи подобряване на сградния фонд и работата с хора, събития и популяризиране на културата. Надявам се този път да имаме бюджет навреме и всички идеи да се изпълнят безпроблемно, ще следя за това. Тук е и Недко Кузманов, защото е важно Комисията към ОбС и културните институти да си партнират пряко“, каза в началото на срещата Милена Желева.

Зам.-кметът и хората от ръководствата обсъдиха бъдещите планове в програмата, заложена от кмета на общината Живко Тодоров, като подчертаха, че това не са всички проекти, предстоят и още много, по които ще се работи в близкото бъдеще.

На срещата присъства и началникът на отдел „Култура“ Диана Атанасова, заедно с част от екипа на отдела.

IMG7792 

новини Стара Загора  www.infoz.bg

На подобна тема