Международният архитектурен конкурс на Кукления театър е проведен законосъобразно

Върховният административен съд потвърди решението на Комисията за защита на конкуренцията по отношение законността на проведения Международен архитектурен конкурс за идеен проект за Център за експериментално куклено изкуство – Стара Загора.Конкурсът е проведен законосъобразно, а решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е валидно, допустимо и правилно.

Въз основа на цялостно изяснена фактическа и правна обстановка ВАС счита, че КЗК е произнесла законосъобразен акт, който следва да бъде оставен в сила.

Според съда КЗК е отговорила подробно и аргументирано на всички твърдения на жалбоподателите и съображенията ѝ се споделят изцяло от ВАС. Съдът смята, че представеното към касационната жалба становище от Камарата на архитектите в България не следва да бъде обсъждано в настоящото производство, тъй като това е организация, която не е страна във възлагателната процедура.

В заключение съдът постановява, че оставя в сила решението на КЗК от 12.10.2023 г. и осъжда жалбоподателя Е. Попов да заплати на Държавен куклен театър – Стара Загора сумата от 2000 лв. разноски по делото. Решението е окончетелно и не подлежи на обжалване.

През юли т.г. в Международния архитектурен конкурс за идеен проект за Център за експериментално куклено изкуство – Стара Загора участваха 98 проекта от целия свят. Победителят UNAS Studio спечели наградата от 10 000 лева и ще бъде поканен да изработи технически и работен инвестиционен проект и авторски надзор за изграждане на нова сграда.

Цялата процедура след произнасяне на журито беше стопирана от две жалби в Комисията за защита на конкуренцията и в последствие от обжалване във ВАС, което забави с пет месеца сключването на договори с наградените.

С днешното решение на ВАС, публикувано на Игнажден, ден свързан с раждането на новото Слънце, Кукленият театър на Стара Загора поздравява всички съпричастни с голямата мечта Стара Загора да има модерен Център за експериментално куклено изкуство, съобщиха от пресцентъра.

konkurs

новини Стара Загора  www.infoz.bg

На подобна тема