Нова цена на водата в Стара Загора от 1 януари 2024 г.

От 1 януари 2024 г. влизат в сила нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от държавното дружество „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора.
Комплексната крайна цена за битови и приравнени към тях абонати, ползващи трите услуги – доставяне, отвеждане и пречистване с включен ДДС, е 5,03 лева.

 

Цени на ВиК услуги без ДДС, в лева за куб. метър

2024 г.

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите

3,229

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води

0,328

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води:

 

Битови и приравнените към тях общ., търг. и др.

0,635

Промишлени и стопански:

 

 - степен на замърсяване 1

0,709

 - степен на замърсяване 2

1,040

 - степен на замърсяване 3

1,545

Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор

1,066

 

Към цената се начислява допълнително 20% ДДС.

Комплексната крайна цена за битови и приравнени към тях абонати, ползващи трите услуги – доставяне, отвеждане и пречистване с включен ДДС, е 5,03 лева.

vik stara zagora

новини Стара Загора  www.infoz.bg