Община Стара Загора отново ще подкрепи проекти, свързани с културата и изкуството

За поредна година Община Стара Загора ще финансира проекти, подпомагащи и насърчаващи културата и опазването на културното и историческото наследство в града. Могат да участват индивидуални артисти, регистрирани като упражняващи свободна практика, развиващи културна дейност на територията на община Стара Загора, неправителствени организации, граждани, читалища и др.

Важно условие е проектите да бъдат свързани с града и да се изпълняват на територията на община Стара Загора. Те се финансират по Правилника за условията, реда и критериите за съфинансиране на културни проекти в Стара Загора.

sheet music

Годишният размер на средствата за подкрепа на културни проекти се определя и приема ежегодно с решение на Общински съвет Стара Загора, с което се гласува бюджетът на Общината, като максималната сума, която се отпуска за един проект, е в размер до 3000 лв. Едно от условията е да има 30% самоучастие.

Експертна 9-членна комисия ще оценява и ръководи предложенията. Неин председател е настоящият председател на Постоянната комисия по „Култура, туризъм и вероизповедания“ към Общинския съвет. Всяка организация или индивидуален артист могат да кандидатстват само с един проект в една сесия.

Сесиите за приемане на проекти се осъществяват, както следва:

Сесия I – краен срок за подаване на документи – 31 март 2024 г.

Краен срок за разглеждане – 20 април 2024 г.

Срок за изпълнение на проектите – 15 септември 2024 г.

Сесия II - краен срок за подаване на документи – 30 юни 2024 г.

Краен срок за разглеждане – 20 юли 2024 г.

Срок за изпълнение на проектите – 30 ноември 2024 г.

Повече информация може да намерите на https://www.starazagora.bg/uploads/pages/pravilnik_kulturni_proekti_02202

новини Стара Загора  www.infoz.bg