Старозагорци дават насоки за визията на пространството между двата централни парка в Стара Загора

Старозагорци дават насоки за визията на пространството между двата централни парка в града

В зала „Петко Славейков“ на общинска администрация в Стара Загора се проведе дискусия, която имаше за цел да даде възможност на жителите на града и експерти от различни професионални браншове да се включат с идеи за началото на процеса по реконструкция, благоустрояване и подобряване на градската среда на ул. „Пазарска“.

 Подготовката на архитектурен конкурс за зоната между двата градски централни парка – „Александър Стамболийски  и „Пети октомври“, включва освен дискусията с граждани, така и анкета, насочена към специалисти в областта на архитектурата, градското планиране и други, пряко заинтересовани сектори, които ще изразят професионалното си становище. Получените мнения ще бъдат обобщени в доклад.

„Благодаря за присъствието ви на тази среща, радвам се да видя и толкова млади хора в залата. Ние не представяме готов проект, ние правим първите стъпки по формирането на задание за архитектурен конкурс, защото за нас е изключително важно да чуем мнението на широк кръг от хора в града, както и да съберем повече информация, на базата на която да започне изграждането на програма за провеждането на този конкурс“, каза в началото на срещата заместник-кметът на Стара Загора арх. Мартин Паскалев. Той допълни още, че конкурсът е международен и събира мнение от всички посоки, за да може пространството между двата парка да бъде облагородено по най-добрия начин. „Тези дни имахме среща по темата и с Камарата на архитектите, и с  Камарата на строителите в България, която бе на професионално ниво. Изключително градивно дискутирахме темата, което показа, че има смисъл в това да търсим различни мнения и предложения, чрез които да погледнем в посока на бъдещето развитие в тази част на града“, допълни арх. Паскалев.

Част от срещата бяха и арх. Явор Панев и адвокат Цвета Йоцова от организация „Оптимус“, занимаваща се с проекти, обществени проучвания и стратегии за развитие на градска среда, организирането на граждански допитвания и архитектурни конкурси.

„Искам да благодаря на всички старозагорци, които още от последните дни са много активни с участието си в онлайн анкетата, която пуснахме. Виждаме интерес, който ни вдъхновява. Използвам момента да благодаря на Община Стара Загора за това, че се ангажира с този нелек процес за организиране на задание за международен открит архитектурен конкурс, който предстои да се случи. Процедурата изисква силно гражданско общество и се надявам след няколко месеца като започне началото на конкурса, всички ние да се гордеем с резултата“, каза арх. Явор Панев.

Адвокат Цвета Йоцова даде яснота за предстоящите срокове. „Анкетата ще бъде публична до края на февруари, след това ще се обработят резултатите и ще се създаде доклад, който ще бъде публикуван на сайта на Общината и ще бъде заложен на заданието на конкурса. Надяваме се през месец май да обявим и самото начало на конкурса“, поясни Цвета Йоцова.

Временно изпълняващият длъжността главен архитект на общината арх. Николай Василев обясни, че е събрана цялата информация за всички провеждащи се конкурси през годините, за да може на етап задание на конкурса да е на лице цялата информация относно пространството. „Предстоят и нови идеи като 3D сканиране и заснемане на зоната, за да може по-ясно екипът да работи по реконструкция, благоустрояване и подобряване на мястото“, допълни арх. Василев.

На дискусията присъстваха граждани, експерти, общински съветници, както и ученици в 12-и клас от Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Лубор Байер“.

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg