Откриват три центъра за предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в община Стара Загора

На 21 февруари в село Хан Аспарухово от 14:00 часа ще се състои официалното откриване на Комплекс от три центъра за предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в община Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Община Стара Загора.

day care center

Изграждането на центровете в селата Хан Аспарухово, Братя Кунчев и Калояновец е реализирано по Проект BGLD-2.003-0008 „Предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в община Стара Загора“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

новини Стара Загора  www.infoz.bg