Регионална здравна инспекция – Стара Загора организира курс по дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Регионална здравна инспекция – Стара Загора организира присъствен курс за придобиване на правоспособност за изпълнители на дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Той ще се проведе от 18 до 22 март 2024 г. в сградата на Инспекцията на ул. „Стефан Караджа“ № 10. Изпитът ще се състои на 25 март 2024 г. Крайният срок за подаване на заявления е 15 март.

liquid

Цената за един участник е 259 лева.

Максимален брой участници за една група – 10. При повече желаещи ще бъде сформирана втора група и ще бъде определена друга дата за провеждане на курса.

Курсът на обучение за изпълнители на дейности по ДДД се провежда съгласно чл. 9 от Наредба № 1/05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации на Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и храните.

В обучението за придобиване на квалификация изпълнител на ДДД се допускат лица с придобито средно образование (чл. 8, ал. 2 от Наредбата).

Телефони за допълнителна информация: 042 602 468; 0884 900 657; 0882 553 568.

новини Стара Загора  www.infoz.bg

Теми:
24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема