Образователната инфраструктура в Стара Загора се обновява с финансиране от 30 млн. лева

▶️ Образователната инфраструктура в Стара Загора се обновява с финансиране от 30 млн. лева

Общината ще вложи около 30 млн. лева за ремонти, модернизиране и разширяване на образователната инфраструктура в Стара Загора. Това съобщи на пресконференция кметът Живко Тодоров. Средствата са от европейски програми, Министерството на образованието и науката и бюджета на Общината.

Преди да се пристъпи към изграждането на пристройка в двора на Второ основно училище „Петко Славейков“, ще се извършат археологически разкопки, уточни ресорният заместник-кмет Надежда Чакърова. Пристройка ще бъде направена и в двора на Средно училище „Максим Горки“.

Ремонтират се детски градини № 31 и № 33, училището в кв. „Зора“, и Основно училище „Самара“. Предстои да бъде обявена обществена поръчка за обновяването на общежитието на Спортното училище „Тодор Каблешков“. Ще бъде изградена нова детска градина № 12 „Мечта“ в кв. „Железник“, която е на стойност 3 млн. лева. 

Ще бъдат реновирани дворните пространства в Средно училище „Васил Левски“ и Природоматематическата гимназия „Гео Милев“. В Детска градина № 66 ще се изгради салон.

За ремонт на физкултурния салон на Основно училище „Христо Смирненски“ са осигурени 600 000 лева,, а за 12-о Основно училище – 370 000 лева. Ще бъдат обновени спортните площадки на Девето основно училище (164 000 лева); Шесто основно училище „Св. Никола“ (221 000) и Основно училище „Георги Райчев“ (200 000 лева).

Община Стара Загора влага 30 млн. лева в образователната инфраструктура 

 

* * *

„Успяхме в максимална степен да подадем проекти по всички възможни програми, които бяха отворени за финансиране на различни дейности. Те са свързани с ремонтни дейности и разширяване на материалната база на училища. Също така подадохме проекти и за училищни дворове, които предстои да изпълним през следващите месеци“ – поясни кметът Живко Тодоров по време на пресконференция, която той даде заедно със своите заместници, за да информира хората за одобрените проекти и тези, които в момента се изпълняват, свързани с реконструкция, модернизация и основни ремонти в образователната структура..

По Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища (2024 – 2027 г.) на Министерството на образованието и науката Общината ще реализира няколко проекта. А именно – изграждане на пристройки към учебния корпус на Второ основно училище „Петко Славейков“, на стойност 2,883 млн. лева и Средно училище „Максим Горки“ – 2,883 млн. лева. Разширяването на сградния фонд ще спомогне за преминаването на учащите към едносменен режим, както изисква законодателството. „И двете училища са бенефициенти на проектите, те ще изпълняват обществените поръчки и всичко по реализацията им, което е много добра практика. Крайният срок по приключване на проекта е декември 2026 г.“ – уточни Надежда Чакърова, заместник-кмет с ресор „Образование и младежки дейности“. По същия проект ще бъде изградена нова детска градина № 12 „Мечта“ в кв. „Железник“, която тази дейност е на стойност 3 млн. лева. По Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г., отново на Министерството на образованието и науката, Община Стара Загора ще работи по следните проекти: Девето основно училище „Веселин Ханчев“ – основен ремонт на съществуваща спортна площадка, на стойност 164 хил. лева; Шесто основно училище „Свети Никола“ – изграждане на нова спортна площадка, на стойност 211 хил. лева; Основно училище „Георги Райчев“ – изграждане на нова спортна площадка, на стойност 200 хил. лева; Осмо основно училище „Свети Паисий Хилендарски“ – основен ремонт на съществуваща спортна площадка, на стойност 199 хил. лева.

Ще бъдат основно ремонтирани физкултурните салони в Средно училище „Христо Смирненски“ и XII основно училище „Стефан Караджа“. Общата стойност е 962 хил. лева. По Програмата за изграждане на нови и основен ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища за 2023 г. ще се финансират двете дворни пространства – на Средно училище „Васил Левски“, на стойност 176 хил. лева и  Природоматематическата гимназия „Гео Милев“, на стойност 200 хил. лева. Община Стара Загора ще дофинансира тези два проекта, за да се разшири обхвата на ремонта по дворните пространства.

В момента текущи ремонти се изпълняват в Детска градина № 31 „Слънце“, Детска градина № 33 „Люляк“ и детската градина в кв. „Зора“. Ремонтите се реализират от бюджета на Община Стара Загора.

Избран е изпълнител за основния ремонт, пристрояване на физкултурен салон, дворни пространства и подобряване на енергийна ефективност на Детска градина № 66 „Детски рай“. За Средно училище „Самара“ има избран изпълнител. Средствата са от държавния бюджет. Ще се ремонтира също основата сграда на Спортното училище „Тодор Каблешков”, както и общежитието към него с европейски средства.

„Готови сме с електронния прием в детските градини и на 8 април 2024 г. системата ще бъде отворена. На 22 април 2024 г. е първото класиране. За всички бъдещи първокласници системата ще бъде отворена на 14 май“ – каза още Надежда Чакърова. Общината работи по трансформирането на общинското предприятие „Ученическо хранене“, за да има във всяко училище по-добро и здравословно меню.

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg

На подобна тема