▶️ Оказват правна помощ на жертви на домашно насилие в Стара Загора

Мобилни екипи от адвокати и ромски медиатори предоставят безплатна правна помощ в района на Стара Загора. Подкрепата е насочена към жертви на домашно насилие от уязвими социални групи. Проектът се осъществява от Националното бюро за правна помощ (НБПП). Финансирането е осигурено от Норвежкия финансов механизъм (2014 – 2021).

pravna pomosht

Освен в Стара Загора екипи работят във Велико Търново и Варна.

За четири години са осъществени 8000 безплатни правни консултации, като 600 от тях са по случаи на домашно насилие. Над 500 от тях са за жени и деца.

Важен акцент в проекта, продължил четири години, е влизането на адвокати и ромски медиатори в ромските квартали и консултирането на пострадали на място.

Общността започна да става чувствителна към проблема на домашното насилие, случи се немислимото – жени да се престрашат да споделят за това, разказват ромските медиатори.

Благодарение на правните съвети много майки успяха да се съберат с децата си, споделиха те.

„При раздяла на родители, които нямат брак, в доста случаи децата остават при бащите и се отглеждат от бабите. Това е тежко и несправедливо както за децата, така и за техните майки“, казва ромският медиатор Атанас Атанасов.

В рамките на проекта са преминали обучение 300 адвокати по програма за защита от домашно насилие и дискриминация, изготвена съвместно с Норвежката съдебна администрация. Разработено е и мобилното приложение „Помогни ми“, в което пострадалите могат да намерят контактите на институциите, ангажирани със защита от насилие. В същото време през март 2023 година бе сключен и меморандум за сътрудничество между Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи и адвокатски колегии като ключов инструмент на национално ниво. По силата на споразумението днес се предоставя правна помощ на място в 22 регионални центъра.

 

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg