Общински съвет - Стара Загора

Общински съвет - Стара Загора сформира постоянните си комисии

12 постоянни комисии бяха сформирани към Общински съвет - Стара Загора. На заседанието днес бяха избрани членовете и ръководителите им. Всяка от комисиите включва между 7 и 11 общински съветници, като числеността на комисиите също премина през гласуване.

Постоянната комисия по законност и обществен ред се състои от 9 общински съветници. За председател е избран Таньо Брайков (ГЕРБ), а зам.-председател е Даниела Лекина (БСП лява България - за Стара Загора).

Постоянната комисия по финанси и бюджет е със 7-членен състав и се ръководи от Диян Димитров (ГЕРБ), а негов заместник е Румен Ройдев (Реформаторски блок).

В постоянната комисия по общинска собственост и стопанска политика влизат 11 общински съветници. За председател е избран Пламен Русев (ГЕРБ), заместник-председател е Климент Пенчев (БСП лява България - за Стара Загора).

Постоянната комисия по териториално и селищно развитие и транспорт се ръководи от Румен Димитров (Реформаторски блок), заместник-председател е Тихомир Димитров (АБВ). Членовете ѝ са общо 11.

Постоянната комисия по социална политика е с председател Илия Златев (АБВ), за негов заместник е избрана Валентина Бонева (БСП лява България - за Стара Загора). Съставът на комисията е от 11 души.

Постоянната комисия по земеделие, гори и опазване на околната среда се състои от 9 членове и се ръководи от Иван Велев (ГЕРБ), заместник-председател е Иван Митров (БСП лява България - за Стара Загора).

Постоянната комисия по образование, наука и защита на правата на децата включва 8 от общинските съветници. За председател е избрана Мария Динева (Народен съюз), а за заместник-председател Дарина Гайдарова (ГЕРБ).

Постоянната комисия по здравеопазване се ръководи от Тунджай Йозтюрк (ДПС), заместник е Мирослав Чобанов (ГЕРБ). Комисията има 7 членове.

Бойчо Биволарски (БСП лява България - за Стара Загора) е председател на Постоянната комисия по проекти, международно сътрудничество и евроинтеграция. Заместник-председател на комисията е Ангел Филипов (ГЕРБ). В комисията влизат 11 общински съветници.

За втори мандат председател на Постоянната комисия по спорт и младежки дейности е Николай Диков (ГЕРБ), а негов заместник е Николай Овчаров (Реформаторски блок). Комисията е деветчленна.

Постоянната комисия по борба корупцията предотвратяване и установяване на конфликт на интереси по чл. 25 от ЗПУКИ е в състав от 9 общински съветници. Председател е Гергана Микова (НФСБ), а за заместник е избран Недялко Ангелов (БСДП).

Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания е с председател Милена Желева (ГЕРБ) и заместник-председател Явор Гънчев (Народен съюз), като в състава ѝ влезат 9 от общински съветници.

Председател на Общински съвет - Стара Загора е Емил Христов (партия ГЕРБ). Той беше избран да ръководи местния орган на властта за втори мандат по време на първото заседание на общинските съветници. На заседанието, проведено на 12 ноември 2015 г., беше гласувано размерът на възнаграждението на председателя на Общинския съвет да е 90% от заплатата на кмета на Община Стара Загора. За решението със "За" гласуваха 49 общинските съветници.

obshtinski savet stara zagora 02

obshtinski savet stara zagora 04

infoz autor  www.infoz.bg

На подобна тема